Atklāta vēstule LTV ģenerāldirektoram.

    Skatoties valsts LTV panorāmu liekās, ka ne Jums, ne LTV1 direktorei Baibai Šmitei, ne ari ziņu direktoram Marekam Gailītim nav laika vai interese novērt tur atklāto ņirgāšanos par valsts-latviešu valodu. Jau ilgāku laiku tur uzdarbojās kāds darbonis,kas tiek dēvēts par "žurnalistu" Miroslavs Kodis , kas valsts valodu pārvalda ābečnieka līmenī. Viņš vārdus kropļojot latviešu valodu vārdus izrunā tik nepareizi, ka pat nevar saprast to par ko iet runa.Es jau neprasu, lai šo neaizvietojamo "žurnalistu" patriektu no LTV, bet viņam ar tādam valsts valodas zināšanām īstā vieta ir būt par sētnieku LTV, bet vakaros pēc darba neklātienē varētu beigt 7.klases un tad piedāvāt žurnālista profesiju. Vai tad pieņemot darbā šo slavenību netika pārbaudītas viņa valodas zināšanas un valsts valodas sertifikāts vai tas īsts vai viltots?
    Verga vai klanīšanas sindroms latviešiem jau tika uzspiests sākot ar cara totālās pārkrievošanas politiku , kur ar vācu baronu un latvijiešu vagaru starpniecību spieda, lai latvietis ar saliegtu muguru staigājot vienmēr bučotu gan brūno, gan sarkano lielkungu rokas. Okupācijas terorā pie atkārtotas pārkrievošanas pat komunisti tik zemu neklanījās , ka to dara LTV., kas skaitās it kā neatkarigas Latvijas kanāls. Toreiz Rīgas TV visi diktori un korespondenti perfekti 100% pārvaldīja valsts valodu teicamā dikcijā. Kas ir galvenais priekšnosacījums televīzijā ikvienā valstī. Tādēļ rodas jautājums, kur rodās šīs verga dvēseles LTV, kas uzspļauj valsts valodai ?
    Sen ir šaubas par LTV nacionālo stāju, jo tā bieži ignorē to,kas latvju tautai tuvs un svēts.Kad atvadījās un zemes klēpī guldīja latviešu sirdsapziņu dzejnieku Andreju Egliti, tas tika slēpts no tautas. Šādu piemēru ir daudz. Bet raidlaiku gan bieži piedāvā tādiem ,kas diktē latviešiem klanīties zemāk par zemi.un ari tādiem ,kas nīst mūsu tēvzemi. Notikumi panorāmā bieži notiek traktēti pēc Maskavas receptes. Laikam tur pie teikšanas esošiem ir vājas zināšanas vēsturē, jo šai valsti, jau aizliedz mācīt savu vesturi skolās un tādēļ jau daudzi pat nezin, ka mēs bijām 50.gadus okupācijas jūgā.Par to cīnījās nacionālie partizāni un nacionālie disidenti. Mūsu liktenis ir līdzīgs varonīgai čečenu tautai..Saucot čečenu brīvības cīnītājus par teroristiem vai bandītiem, LTV iespļauj sejā man, nacionālām disidentiem un visiem ,kas cīnījās par brīvu, 18.novembra Latviju. Bet LTV bieži tiek nīsti patrioti ,kas cīnās par latviskām vērtībām, Tie vienmēr tiek lamāti par radikāļiem un citos lamu vārdos. Bet tie , kas nīst Latviju sauc par atbrīvotājiem, nevis okupantiem. Komiski un idiotiski ir saukt visas latviski runājošas partijas par labējām, ,kad no labēja virziena nav ne smakas..Tik pat stulbi ir dēvēt, par kreisajām visa partijas , kas nīst Latviju un latviešu valodu, jo daudzas. ir pat šovinistiskas ar nacistu novirzi. Nesen pārsteidza LTV 7, kur pēc Dinamo spēles ar Znaroka komandu latviešu raidījuma notika preses konference, kur rupji pārkāpa valsts valodas likumu un nekas netika tulkots valsts valodā, ka paredz likums.Prasu bargi sodīt valsts valodas nīdējus!!!
    Tāpat panorāmā notiek daudzu svešvalodu diskriminācija, un nelikumīgā krievu valodas priveliģēsana . Visam svešvalodām ir jabūt vienādām tiesībām un krievu valodu ari tulkojot jaslāpē,ka citas, nevis priveleģejot to atļaut un lietot subtitrus. Saprastu , ka privileģējot izmantot ES sarunvalodu angļu un tad lietot subtitrus. Pilnīgi visas svešvalodas ir jaslāpē un jatulko latviski.!!!
    Viss, kas notiek LTV, var notikt tikai tur, kur āzis iecelts par dārznieku. Lai ātrāk darītu galu valsts valodas nīšanai LTV , lūgšu ari palīgā LRTP, VVC, lai pārbauda V.Kodis valsts valodas zināšanas un viņa valsts valodas sertifikātu vai tas īsts vai viltots ? Tā viena darvas karote var sabojāt mucu saldā medus.Es un visi latvieši, kam rūp mūsu nacionālās vērtības cer un tic, ka reiz pamorāmu varēsim skatīties bez riebumu, ka tur vienmēr skanēs mūsu mīlā, godajamā, mātes -latviešu valoda ,kas ir pati skaistākā no visām.
    Godātais ģeneraldirektora kungs, gaidīšu Jūsu atbildi, ka to paredz likumdošana, kur gribētu zināt pieņemtos mērus, lai uz visiem laikiem ar visām saknēm izravētu ņirgāšanos par mūsu latviešu valodu.
Paldies.

Lotārs Stūre
Politiski represētais PSRS okupācijā.
Vai esam atjaunojuši brīvu, 18. novembra Latviju?

    1990. gada 4. maijs ir neaizmirstama diena ikvienam latvietim, kas to piedzīvojis pats, vai šos notikumus vērojis video materiālos. Latviešu acīs toreiz bija smaidi un prieka asaras, daudzi pat negulēja visu nakti. Ar sevišķu nepacietību gaidīja deputātus iznākam no Augstākās Padomes ēkas - viņus saņēma ar vētrainām gavilēm. Latviešiem gribējās būt brīviem, būt kungiem savā tēvu zemē. Bija pat teiciens: „Kaut pastalās, bet brīviem savā tēvu zemē.”

    Bet vai mūsu cerības pēc brīvas un atjaunotas 18. novembra Latvijas ir piepildījušās? Diemžēl nē! Šodien mēs savā zemē drīzāk esam kalpi, kam jāpakļaujas svešu kungu rīkojumiem un pavēlēm. Tie, kas ievēlēti, vairāk domā par savu kabatu. Tauta tiem ir pēdējā vietā – kā suns saimniekam, kuram var atmest druskas no sava galda. Skolās nemāca ne patriotismu, ne Dzimtenes mīlestību. Aizliedz mācīt pat savas zemes un tautas vēsturi.
    Kur vēl tālāk var iet? Bērni tiek audzināti par mankurtiem - tie praktiski neko nezina par savu tēvu zemu un to nemīl. Ikdienā bieži jāsastopas ar kangarismu un pat nodevību. To jau piedzīvojām saistībā ar Abreni un latviešu valodu. Svešu domu mums uzspiež ikdienā un uz katra soļa. Latviešiem atkal jāklanās svešiem kungiem, jo lemt pašiem nav nekādu iespēju. No vienas savienības laimīgi tikām ārā, bet ar viltu tikām ievilināti vel lielākā savienībā, mēslu bedrē, kur mums spiež pārtraukt ražošanu un noplicināt mūsu valodu, kuru mūsu senči to turēja goda vietā un glabāja savās sirdīs, latvju dainās pat pie totālās cara un komunistu režīmu totālas pārkrievošanas pat to nevarēja iznīcināt. Ungāru žīda sarosa sargsuņi tajā mūs grib padarīt plikusun nabagus un lai ar saliegtu muguru vienmēr staigātu viņu pavadā.

    Lielais, mākslīgi radītais, bezdarbs dzen tautu izmisumā. Cilvēki spiesti pamest savu tēvu zemi un iztikas meklējumos doties svešumā. Latvietis šodien staigā nevis pastalās savā Dzimtenē, bet gan ar ubaga tarbu kaklā pa visu pasauli. Šodien tauta un valsts novestas pie bezdibeņa malas, pie iznīcības robežas…

    Vai tiešām kāds vēl var uzskatīt, ka esam ieguvuši cerēto brīvību,ko sapņojam pirms 20.gadiem un vai esam kungi savā tēvu zemē?

Lotārs Stūre

Atklāta vēstule Valsts prezidentam Zatlera kungam (17. jūnijs – diena, ko nedrīkst ignorēt)

    Jau kopš neatkarības atjaunošanas pilnīgi tiek ignorēta latvju tautas pati tumšākā un briesmīgākā sēru diena – 17. jūnijs. Lai gan tās esamību likumīgi akceptēja Saeima, tomēr tikai kalendārā tai veltīta skopa atzīme – Latvijas okupācijas diena. Papildus vēl tiek paziņots par karoga izkāršanu sēru noformējumā. Tas ir viss, kas publiski tiek darīts un pēc tā – kapa klusums.
Neviens laikraksts, ne radio un televīzija, ne ziņu portāli ne ar pušplēstu vārdu to nepiemin. Tāpat mūsu tautas lielākai sāpju dienai netiek veltīti nekādi sarīkojumi. Bet tieši ar šo drausmīgo dienu 1940. gadā sākās brutālā Latvijas okupācija, Latvijas valsts totāla iznīcināšana ar genocīdu pret latvju tautu. Genocīdu, ar divām lielām izsūtīšanām, nevainīgu cilvēku nošaušanu, represijām, pārkrievošanu, īpašumu atņemšanu un daudz ko citu.

    Normālam prātam nav aptverams, kādēļ varas elite tik ļoti vēlas slēpt šo milzīgo latvju tautas traģēdiju, kādēļ bēg no savas valsts un tautas vēstures? Šo nepatiku jo spilgti raksturo tas, ka skolās liedz mācīt Latvijas vēsturi un patriotismu. Varas kungi tik ļoti izvairās skatīties patiesībai acīs un mūk no tās kā velns no krusta, izvairās no vārdu LATVIJAS OKUPĀCIJA pieminēšanas, tos gandrīz nemaz nelietojot. Lai izdabātu Maskavai, šo faktu glaimīgi dēvē par komunistu diktatūru vai par „labajiem, mīļajiem padomju laikiem”. Vai tiešām neatkarīgās valsts elitei būtu tā jāklanās lielā austrumu kaimiņa priekšā uz mūsu tautas traģēdijas rēķina? Vai tiešām jāprasa svešiniekiem atļauja, ko drīkstam un ko nedrīkstam darīt savā zemē? Vēl nesen prezidents Zatlers atļāvās savos spriedelējumos nonākt tik tālu, ka nevajadzētu vairs pieminēt vārdu OKUPANTS, jo tam esot sakars ar okupāciju, kuras it kā neesot. Tas ir cinisma kalngals, vai tad Zatlerprāt to vietā būtu jālieto ATBRĪVOTĀJI un ATBRĪVOŠANA?

    Līdz šim Zatlers 17. jūnijā vienmēr klusējis, viņš nekad ne ar vienu vārdu nav pieminējis un atcerējies šo latviešu tautas lielāko posta un traģēdijas dienu. Vai tiešam tās ir bailes, vai vienkārši negribēšana? Kad beidzot latvju tautai tās vislielāko sēru dienu ļaus brīvi atzīmēt un arī valsts elite beidzot to respektēs? Man kā politiski represētam, kas cietis no 17. jūnija okupācijas režīma, ir tiesības lūgt atbildi un Jūsu izskaidrojumu šai gļēvulībai un izdabāšanai Maskavai – lai tikai visi aizmirstu 17. jūnijā notikušo Latvijas okupāciju. Civilizētajā pasaulē tāds noziegums pret cilvēci, kā Latvijas okupācija nedrīkst palikt nesodīts un jādara viss, lai daudz cietušā latvju tauta beidzot saņemtu pelnīto kompensāciju, bet PSRS mantiniece Krievija - sodu par šo noziegumu.

    Vai tiešām Jums, Zatlera kungs, un elitei ir bailes no 17. jūnija? Man nav bijušas bailes to nosodīt pat padomju režīma terora apstākļos. Tieši par to 1981. gadā no 6. līdz 8. jūlijam tiku tiesāts Augstākajā tiešā, jo prasīju izvest PSRS okupācijas karaspēku no Afganistānas un Baltijas, prasīju rīkot šajās valstīs brīvas vēlēšanas, lai tautas brīvi varētu izvēlēties savas valsts iekārtu. Tāpat prasīju atzīt par spēkā neesošu PSRS un Vācijas Reiha sadraudzības līguma slepeno protokolu, kurā Latvija nolemta PSRS okupācijai. Zatlera kungs, pat okupācija režīma terora laikā nebija tik gļēvu cilvēku, kā tagadējā valdošā elite un uz ceļiem nospiestā latvju tauta, kas baidās pat skaļi paklepot. Toreiz bija arī patrioti, kas ar Latvijas vārdu un Tēvzemes mīlestību sirdī, bija gatavi ziedot visu, lai būtu brīva Latvija.

    Nezinu gan, prezidenta kungs, ko Jūs darījāt Latvijas labā okupācijas terora laikā? Ja Jums rodas šaubas par manu Dzimtenes mīlestību, varu aizsūtīt sava apsūdzības raksta kopiju, jo oriģināls ir arhīvā. Ceru, ka pēc manis teiktā Jums radīsies citādāks uzskats par 17. jūniju un latvju tautai labvēlīgāks tā izvērtējums. Varbūt beidzot no Jūsu mutes arī es kādreiz dzirdēšu sen gaidītos vārdus LATVIEŠU TAUTA, kurus līdz šim diemžēl vēl nekad neesmu no Jums dzirdējis!

    Palieku gaidot Jūsu izsmeļošu atbildi. Esmu kopā ar Jums un visu latvju tautu drūmajā 17. jūnija okupācijas dienā. Prezidenta kungs, es nedaudz vēlāk griezīšos pie Jums pēc palīdzības, jo vēl 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas es nevaru atmaskot tos čekas spiegus, kas mūsu ģimeni izspiegoja desmitiem gadu un pat tagad neļauj iepazīties ar mani saistītiem čekas dokumentiem. Pat Satversmes tiesa nostājās čekas nagu maucēju, nevis latvieša patriota pusē.

Patiesā cieņā Lotārs Stūre,
Politiski represēts 17.jūnija PSRS okupācijas terorā.

Trīs okupācijas


Laika griežos Latvijai jāatskatās uz trijām nežēlīgām okupācijām.

    Pati drausmīgākā bija pirmā – 1940. gada 17. jūnija okupācija, kad Latvijā ienāca padomju karaspēks. To pavadīja ne tikai panisku baiļu atmosfēra, bet arī masveidīgi iedzīvotāju aresti un nošaušanas. Desmitiem tūkstoši nevainīgu cilvēku tika deportēti uz attāliem PSRS apgabaliem. Netika žēloti ne zīdaiņi, ne sirmgalvji, no kuriem daudzi Sibīrijas plašumos gāja bojā no bada un aukstuma. Lai slēptu šo starptautisko noziegumu un savus briesmu darbus – genocīdu pret latviešu tautu, Maskava pat šodien nevēlas ne atzīt, ne atcerēties šo faktu, Arī mūsu vergu dvēseles – varas elite, ar saliektu muguru staigājot, noklusē un palīdz slēpt šo traģēdiju, it kā tādas nemaz nebūtu bijis. Cinisma kalngalu nupat nodemonstrēja V. Zatlers, kad Saeimā 17. jūnija uzrunā prasīja sev lielākas pilnvaras – gluži kā diktatoram. Viņš ne tikai nenosodīja, bet pat nepieminēja Latvijas okupācijas 70. gadskārtu. Šādi viņš kārtējo reizi parādīja, ka neciena savas tautas vēsturi, ka iespļauj sejā ne tikai vēl dzīvajiem represiju upuriem, bet apgāna arī bojā gājušo tautiešu dvēseles.


    Pirmo okupāciju pārtrauca un latviešu tautas iznīcināšanas dzirnas 1941. gada 1. jūlijā apturēja otrā okupācija – Latvijā ienāca vācu karaspēks. Daudzi latvieši to sagaidīja ar ziediem, Latvijas karogiem un sveica kā atbrīvotājus. Diemžēl cerētā brīvība netika dota. Vācu okupācijas vara gan bija tā, kas visai pasaulei atklāja nežēlīgos PSRS noziegumus – nogalināto Latvijas iedzīvotāju līķu kaudzes. Daudzi upuri pirms nāves bija mežonīgi spīdzināti, daudziem nogrieztas ķermeņa daļas, visi tik nežēlīgi mocīti un sisti, ka pat tuviniekiem bija grūti atpazīt savējos. Tika noskaidroti un atrakti daudzi masu kapi. Asins jūra bija plūdusi ne tikai čekas moku pagrabos, bet visā okupētajā Latvijā. Daudzi no šiem zvēriskajiem noziegumiem aprakstīti grāmatā «Baigais gads».

    Kad vāciešus padzina, sākās trešā okupācija – Latvijā atkal ienāca padomju karaspēks. Reizē ar to atsākās terors un deportācijas. Lielākā no tām bija 1949. gadā. Pretēji starptautiskiem līgumiem un Ženēvas konvencijai, okupētājā Latvijā tika ieplūdināti simtiem tūkstoši sveštautiešu. Tie ne tikai neizrādīja cieņu pret latviešu valodu un nacionālām vērtībām, bet varas struktūru atbalstīti pildīja pārkrievošanas un latviešu kā tautas iznīcināšanas misiju. Imigranti baudīja īpašas privilēģijas gan darba vietās, gan dzīvokļu rindās, gan pārtikas iegādē specveikalos. Arī vēlākajos gados pārkrievošanas process turpinājās arvien noteiktākā formā un šodien tā sekas visiem ir skaidri redzamas.

    Civilokupanti palika Latvijā arī pēc tā saucamās neatkarības atgūšanas. Visus šos 20 gadus Maskava mudina savus Latvijā atstātos ciltsbrāļus, lai tie šo okupācijas dienu svinētu kā Latvijas atbrīvošanas svētkus. Ja viņi būtu Latviju atbrīvojuši no vācu karaspēka, bet paši aizvākušies uz savu dzimteni, tad tā tiešām būtu bijusi atbrīvošana un Latvijā šos svētkus svinētu visi iedzīvotāji. Tagad viņu 9. maija „svētki” vairāk atgādina pļēgurošanas dziesmu un deju svētkus, kuros tiek slavināta Latvijas trešā okupācija. Gan policija, gan drošības policija nepilda savus pienākumus un nereaģē uz to, ka šajos saietos rupji tiek pārkāpta Latvijas likumdošana, ka plaši tiek izmantota ar likumu aizliegtā PSRS simbolika un demonstratīvi valkāti okupantu armijas formas tērpi. Par tādiem „sīkumiem”, kā alkohola lietošana, agresīva uzvedība un sabiedriskās kārtības traucēšana nemaz nerunājot. Par „atbrīvotāju” attieksmi pret savu mītnes zemi uzskatāmi var spriest pēc galīgi pārdzērušos un novēmušos skaita, pēc piecūkotām „svētku” svinēšanas vietām.

    Civilokupantu bezkaunībai nav robežu. Pat Rīgas mērs Ušakovs publiski paziņo, ka Latvija nav bijusi okupēta. Arī šogad viņš ar savu klātbūtni pagodināja un sveica šos “atbrīvotājus” Bez tam, viena no «Vienotības» „lokomotīvēm” – Loskutovs arī noliedz, ka Latvija bijusi okupēta, jo viņaprāt mēs esam tikuši atbrīvoti. Šiem kungiem būtu jāsaka paldies, ka viņi dzīvo Latvijā, nevis kaimiņos Lietuvā, kur par okupācijas noliegšanu un tās uzpuru zaimošanu būtu jāizjūt likuma bardzība un kāds laiciņš jāatpūšas valsts maizē aiz restota lodziņa.

    Lai mazliet pieklusinātu 9. maija dzīru atskaņas un pieminētu otro okupāciju, Latvijas patriots – Atmodas un barikāžu laika aktīvists Uldis Freimanis 1. jūlijā noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa, godinot vācu armiju, kas 1941. gada 1. jūlijā ienākot Rīgā paglāba daudzus tautiešus no jaunajām plānotajām deportācijām un pilnīgas latviešu tautas iznīcināšanas. Kā TV3 pauda Freimaņa kungs, tas nav domāts tik daudz vācu armijas slavināšanai, bet gan kā atbilde bezkaunīgai, nežēlīgās PSRS okupācijas dievināšanai, ko veic Maskavas piektā kolona, spļaujot daudzcietušās latviešu tautas dvēselē.

/ Lotārs Stūre /

Patiesību meklējot vai murgi no Rīgas pils odžu midzeņa


    Jau vairāk , ka 2 mēneši pagājuši kopš vairākos mēdijos parādījās Atklāta vēstule Zatleram. Bet likumīgā atbilde 30.dienu laikā neatnāca.
    Tad atkal tapa raksts Viens likums, viena taisnība ne visiem. Pēc publikācijas, kad bija jau pagājušas jau 50. dienas es saņēmu atrakstīšanos. Par šādu necieņu uz Rīgas pili atrakstīšanas autoram Antonijam Zundam tika šāda nosūtīta vēstule.

Antonijam Zundam kungam

    Saņēmu Jūsu vēstuli, bet nezinu , vai Zatlers Jums to atļāva rakstīt.
    Likums attiecās vienādi uz visiem Latvijas iedzīvotājiem un nevienam nav tiesības to pārkāpt, ari Rīgas pilij. Atbilde man netika dota 30 dienu laikā, ka to paredz likums., bet atrakstīšanās gan notika tikai 50 dienu laikā Atbildēts ari netika tas , par ko jautāju.
    Galvenā tēma bija tieši 17.jūnijs -Latvijas okupācijas dienas ignrēšana! Cinisma kalngalu redzējām 17.jūnijā, kad Saeimā 70 okupācijas režīma gadskārtā Zatlers to nenosodīja, bet to pat nepieminēja. Līdzīgi rīkojās prezidenti pelše, pugo, voss un kalnbērziņš. Vai tiešām 1.minūte ari tam nepietika laika ? Jūs rakstījāt, ka viņam bija jaizvērtē 9. Saeimas darbība vai jalasa morāle deputātiem . Vai tas ir svarīgāk par latvju tautas traģēdiju.???
    Morāli parasti citiem gan lasa cilvēki ar kristāldzidru sirdsapziņu un augstu morāli. Vai par augstu morāli vat uzskatīt to , ka pārkāpjot hipokrāta zvērestu kāds grib iedzīvoties uz citu cilvēku nelaimi ? Vai uzskatat par augstu morāli tādiem 3 cilvēkiem , kas 2008. gadā noēduši nodokļu maksātāju naudu 100 000 Ls un tik pat daudz noplenderējuši citām lietām? Kā to normāli vispār ir iespējams noēst ???? Laikā, kad daudzi meklē pārtiku atkritumos ? Kādai ir vel maz par valsts naudu baudīt pasaules skaistākās vietas ,dzīvot lepnās viesnīcās un pusdienot dārgos restorānos un par šo uzdzīvi vel papildus saņemt nelikumīgi komandējuma naudu ? Kā minēju, likumam būtu jāattiecas uz visiem vienādi, bet daži tomēr ir vienlīdzīgāki par citiem . Vai kāds nepilngadīgais var vadīt auto bez blakus sēdētāja ar tiesībām 2009.gada 4.septembrī ? Izrādās, ka var un neviens netiek sodīts., jo ir kāds vienlīdzīgāks par citiem Kaut vēlāk so nepatīkamās situācijas izglāba kāds vīrs ar pistoli pie sāna uzņemdamies atbildību, Jo esot bijis neredzams un paslēpies lepnajā sporta vāģī.Vai kādu nepilngadīgo drīkst par valsts naudu un auto, ka lielu kungu pagājuša gada vasarā aizvizināt uz Liepāju, kur notiek Eiropas meistarsacīkstes sievietēm basketbolā? To var tikai paši vienlīdzigākie.Vai kāds 17. gadus vecs bērns drīkst brīvi ieiet restorānā Cojote Fly, kur citiem atļauj apmeklēt no 21 gadu vecuma? Protams ,tikai paši vienlīdzīgākie , kas ar kājām mīda likumdošanu un par to paliek nesodīti. Starp citu pats vienlīdzīgākais ir maza auguma, kurš ari it kā ir bijais redzēts ar glāzi rokās dejojam uz restorāra letes. Vai tā ir augsta morāle, vai morāles pagrimums ???? Pieminēšu tikai, ka ASV prezidents Džords Bušs nekādi nevarēja paglābt no neilgas aizturēšanas cietumā savu meitu .Kurā valsti ir demokrātija un kurā likumus mīda kājām ? Vai augsta morāle ir slavēt cilvēkus , kas rupji pārkāpj tiesas lēmumus 1.jūlijā? Laikam tomēr kādam ir lielāka vara par likumdošanu un tiesu taisnīgiem lēmumiem ? Vai būs līdzīga attieksme pret citām okupācijas dienām 17.jūnijā, 13. oktobrī, 9.maijā.? Vai tad būs morāle vai atkal dubultmorāle , kas ir vienmēr bijusi privileģējot nežēlīgo PSRS okupāciju
    Lasot Jūsu vēstuli bija izbrīna par okupācijas režīmiem . Vienīgi Vāciju Jūs saucat par nacistu režīmu, bet divus citus par "mīļajām´" padomju varas represijām ..Bet PSRS okupācijas režīmu baidījaties pieminēt. Vai patiešām Zatlers nav iepazinies ar Saeimas lēmumu par okupāciju un Žeņevas konvenciju, kas aizliedz okupētā teritorijā iepludināt civilokupantus ? Kā tad lai jūsuprāt sauc tos, kas pretēji stārptautiskām normām bija nelikumīgi ievesti okupētā Latvijā, lai pārkrievotu latvju tautu : atbrīvotāji, civilokupanti, 5.kolona vai mūsu kakla kungi = kas nīst latviešu valodu un Latviju ???
    Žēl, ka ungāru žīda sarosa dogmas ir mīļas daudziem. Atmodas laikā latvju tautu vienoja katra sirdij tuvie vārdi no LTF "Mīļā latviešu tauta" Kas vienoja tūkstošiem latviešu brīvai un neatkarīgai Latvija !!!! Nekad tos neesmu dzirdējis no Zatlera mutes. !! Vai tiešām viņam japrasa par to kādam atļauja , jeb vai vienkarši tā Zatleram ir sveša, tāpat , ka rozenkroicietei, kurai tas bija tikai PŪLIS ?
    Kā pieminēju, es gribētu lūgt Zatleram palīdzēt, lai es kā bijušais nacionālais disidents un poltiski represētais varētu pēc vairāk, ka pēc 20 gadiem atmaskot čekas spiegus, kas gadu desmitiem izspiegoja manu ģimeni . Ka ari piekļūt daudziem maniem čekas dokumentiem, ko TSDC liedz . Rozenkroiciete 3 x reizes baidījās atvērt čekas maisus, jo maisos it kā varētu atrasties Klukstes kartīte, no kuras viņai dikti bail un man atkal no tā ir jacieš. Par ko gan būtu jabaidās Zatleram ? Dzirdot viņa neseno naidīgo runu par čekas maisiem, man , ka politrepresētam un čekas vajātam ir atkal jacieš . Zatleram bija izvēle vai vienīgi izkalpoties Latvijas kapračiem -čekas nagu maucējiem vai ari uzspļaut latviešu patriotiem -politiski represētiem? Izvēli viņš neizdarīja nevis cietušo latviešu patriotu labā, bet gan Latvijas kapraču labā.
    Tas ir tas pats , ka latvju tautas nacionālās vērtības , ka sarkan balti sarkanais karogs ir jaciena un jagodā visiem , lai cik nekrietni pret to kādreiz izturējies, bet tas netraucē tagad 4.maija Latvijā būt lielā činā. To vairāk zin citi politrepresētie Rožkalns un Vēveris.

Lotārs Stūre
Politiski represētais PSRS okupācijas režīmā.

Ziedojumi savam naudas makam


    Labdarības ziedojumi ir paglābuši daudzus izmisumā nokļuvušos no traģedijas. Palidzēts ir gan bērniem, kuriem tas ir bijis dzivības jautājums operāciju veicot. Vai ģimenēm, kurām nodegušas mājas kopā ar iedzīvi un vairs nav palicis nekā. Ari citiem ir sniegta palīdzības roka .Šie cēlie un vajadzīgie ziedojumi ir palīdzējuši daudziem nostāties uz savām kājām un atkal padarījuši viņiem dzīvi pilnvērtīgu.
    Bet tieši tādus ziedojumus par negodīgām nabagu dāvanām cenšas izmantot miljonāri un jaunbagātnieki, kuriem liekās, ka viņu naudas maciņš ir par plānu un tam ir jabūt biezākam. Nobarotie naudas maisi nav apmierināti, par tiem santīmiņiem ,ko ziedo pusbadā nonākušais pensionārs pats sev atraujot no dienišķās maizes rieciena. Bet viņi vēlās , lai viņu banku kontos ieplūstu tūkstoši. Visatļautībā ir pat nonācis tik tālu ,ka pat valsts pakļautībā esošas kompānijas nevis samazina cenas un likmes saviem līdzcilvēkiem. Bet gan ziedojuma veidā to "ziedo" savu draugu vai savai privātbodītei. Tā netīrā atmazgātā nauda nonāk paša kabatā.
    Nesen preses slejas pāršalca skaļa ziņa, ka Gunta Rāvja vadītā Skonto būve esot bijusi tik drāsna un Rīgas Dinamo hokeju klubam ir ziedojusi neaptverumu 200 000 eiro lielu ziedojumu. Rīgas Dinamo nav sabiedriska organizācija, kas nodarbojās ar labdarību un darbinieki tur nestrāda pēc patriotisma principa bez atalgojuma.Tā ir bijušo čekistu , miljonāru un jaunbagātnieku akciju sabiedrība .Guntim Rāvim tur pieder 9,76% Dinamo akciju un pie pieminētā ziedojuma 19 520 eiro vajadzētu nokļūt paša Rāvja akciju kontā. Kas tad vel pārvalda šo hokeju klubu , kuriem tik ļoti patīk nostalģiskais okupācijas laika nosaukums? Ir pieņemts Latvijas vārdu nest plašajā pasaulē. Vai tad kādam Dinamo nosaukums dos kādu priekšstatu un saistību ar Latviju?
    Lauvas tiesu virs 60% akciju ir čekas virsnieka Jura Savicka vadītam Intera Latvija firmai. Kurā ir ari viņa koleģis bijušais čekas virsnieks Jevgeņijs Kaupužs. Cik nu tā Intera Latvija ir latviska, to katrs sapratīs ,jo mājas lapa ir tikai krievu valodā.
    Vel ar to miljonāram Savickim nepietiek , jo viņam vel ir papildus 9.7 % personīgās Dinamo akcijas.
    Tajā ir vel vairāki tādi biedri, kas bieži uz Maskavu skatās. Kā Abrenes nodevības iniciators un tai nāves sprieduma parakstītājs, bijušais traktorists un trekno gadu izsaimniekošanas specalists Kalvītis ar premjera titulu. Viņam ari pieder 9.76% akciju. Tagad viņš vada Maskavas pārvaldīto Rīgas Balzāma padomi, jo kaut kā jau ir japateicās par Abreni, kas par velti, bez jebkāda pamata tika uzdāvināta Krievijai.
    Tur ir vel represētais un Sibirijā izsūtītais,kurš pēc tam pārtapa par tādu komunistu, kuram pat uzticēja vadīt uzņēmumu.Citi izsūtītie gan tādu režīma labvēlību nav baudījuši, bet gan tikai represijas un pazemojumus.Tas ir bijušais prezidents G. Ulmanis, kuram no lielā, treknā pīrāga ir tikai 4.8%. Bet tur, kur apgrozās miljoni, tad summa, kas ieplūst viņa kabatā nav maza. Viņš ne pārāk sen saziņas līdzekļos sūrojās, ka Latvijā krievu valoda netiek pietiekami cienīta.
    Ir vel daži citi maz pazīstami akcionāri, kas dala atlikuša kārotā pīrāga daļu.
    Mēs esam ES un ļoti pārsteidz, ka Rīgas Dinamo nespēlē ar saviem - ES hokeja klubiem. Bet gan ar valsti, kura mūs okupēja un tagad visādi aprej. Varbūt no tā, kādam kaut kāds labums laikam atlec, jeb vai tā ir nostaļģija pēc tuviem draugiem un domu biedriem okupācijas terorā?
    Lielajā Krievijas mīlestībā reiz bija nonācis tik tālu, ka Dinamo komanda Rīgā pat spēlēja ar uzrakstiem kirilicā. Par to izpelnoties asu nosodījumu.
    Miljonāru un jaunbagātnieku kabatas cenšās pildīt pat valsts pārvaldītais Latvijas Dzelzceļš. Ši iestāde vienmēr sūdzās, ka esot ļoti nabaga un uz ta reķina dzelceļu biļešu cenas tik krasi ceļ, ka daudziem līdzcilvēkiem grūti samaksāt dārgo braucienu. Bet tūkstošos apmazgātās naudas tai pietiek, lai bagātniekus padarītu vel turigākus.
    Neticami, ka pieminētie akcionāri paši ir ļoti skopi, ka paši neziedo pat santīma savam biznesam , bet gan kā ubagi ubago nabagu dāvanas.
    Vai nebūtu beidzot pēdējais laiks valsts tiesību sargajošām iestādēm piegriezt naudas krānu negodīgai netīrās naudas atmazgāšanai Rīgas Dinamo?

Lotārs Stūre

Par morāli un dubultmorāli


    Ikdienā par godīgu cilvēku mēs uzskatam tādu, kas saka patiesību, ari tad ,kad tas pašam nav patīkami. Tāds cilvēks ir ar augstu morāli. Politiķi Georgs Andrejevs un Juris Bojārs atklāti pateica, ka viņi sadarbojās ar čeku. Mēs šos cilvēkus "cienam" un uzskatām par "goda" vīriem, kaut viņu rīcība bija nosodāma . Bet daudzi bēgot no patiesības locās, ka zutis , lai tikai nebūtu realitātai jaskatās acīs. Tā rīkojās tikai nožēlojami , pagrimuši cilvēki.
    Man nesen nācas saskarties ar Rīgas pils saimniekiem , kas bēg no patiesības un lai neatbildētu pēc būtības izvairās, ka nu tik māk. Man atrakstīšanās sūta padomnieks Antonijs Zunda ,pat nemaz nepasakot, vai viņam ir dota šāda pilnvara.
    13 oktobris diena, kad pirms 66 .gadiem notika trešā Rīgas-Latvijas okupācija. Kremļa kalpi latviešu tautas traģēdiju ir nodomājuši svinēt ka "svētkus" pie okupācijas monstra. Ari atļauju balagana rīkošanai no Vienotās Krievijas partijas drauga SC vadītās Domes tie ir saņēmuši. Zatlers agrāk asi nosodīja otro okupāciju 1.jūlijā, kaut toreiz tikai pretošanās kustības dalībnieki pieminēja savus cīņu biedrus.Vai Zatlers tagad rīkosies tāpat ?

    Tādēļ tapa atbilde Zundam Rīgas pilī, ko laikam Zatlers jau pilnvaro un atbild viņa vietā.

Zundas kungam Rīgas pilī
    Paldies par Jūsu vēstuli. Jūs atkal esat pieskaries pavisam citas lietām, kam nav nekāds sakars ar manu vēstuli. Tāpat es negribu bezcerīgi traucēt kancelejas darbu, jo man nekad netiek atbildēts pēc būtības. Mēs katrs runājam par kaut ko citu. Es zinu ,ko Zatlers ir teicis 18 un 11.novembrī, 4.maijā, 14.jūnijā..... Es šīs dienas neesmu pieminējis. !!!! Neesmu pieminējis pat viņa prieka lidojumu uz Maskavu 9.maijā, lai kopā ar bijušajiem okupantiem priecātos par Latvijas trešo okupāciju !!!.Piemēram , ja Francijas prezidents apmeklētu Vāciju, kur nacisti plaši atzīmētu Francijas okupācijas slavināšanu, tas nākoša dienā zaudētu amatu un pat daudzie miesas sargi to nepaglābtu no tautas dusmām par nodevību. Presē jau parādās ziņas no Rīgas pils, ka ir atkal lielas ilgas bučoties ar Kremļa kungiem. Lai to īstenotu, pat tiek dots mājiens Dombrovskim, lai viņš valdību veido ar Vienotās Krievijas draugiem SC .un ienīstu un šķeltu valdībā savu koalīcijas partneri VL/TB. Tādejādi Dombrovskim būtu jalauž un janodod vēlētājiem dotais solījums turpināt vadīt esošo koalīciju, kur ir stabili 63 vietas .Vai Rīgas pilij iejaucoties valdības sastādīšanā, liekās, ka 55 būtu stabilāka par 63 vietām ? Tāda jocīga aritmētika. Atcerēsimies galveno,ka tauta nodevību nepiedod. Jajautā kādu medus podu Rīgas pils kungs gaida no bijušā okupantu krievu lāča ? Vai tikai biezu aploksni un spļāvienu latvju tautas sejā vai ko citu ? Varbūt izlūgsies Kremļa labvēlīgu, lai reiz savu tautu varētu uzrunāt: Mīļā latviešu tauta .Vai tā būs morāle vai iecienītā dubutmorāle ,kas nāks no Rīgas pils?
    Man bieži atmiņā nāk cīņu biedra Gunāra Astras teiktais par pastāvošo režīmu, ka tas izgaisīs , ka ļauns murgs. Cerēsim, ka atkal nākotnē latvju tautai būs jadzird šie lielā patriota G. Astras patiesie un aktuālie vārdi.
    Atkārtoju un uzsveru, ka mans rakstīšanas iemesls bija tikai Zatlera nesaprotamā rīcība 17. jūnijā, pilnīgi ignorējot okupācijas dienu Saeimā un citur. Ja neskaita to nelielo, nezināmo pozitīvo tikšanos ar simts politrepresētiem .Jo mēs esam tikai niecīga daļa no latvju tautas.. Tieši to Jūs Zundas kungs neesat atbildējis !!!
    Mums zināms , ka Zatlers 1.jūlijā ir nosodījis otro vācu okupāciju un apsveicis nelikumīgo rīcību , aizliedzot pildīt tiesas lēmumu ,uzskatot to ,ka pozitīvu lietu. Kaut nelikumīgi aizturētie patrioti tikai gribēja pieminēt represētos pretošanas kustību dalībniekus .Daudzās valstīs , kur valda demokrātija , ciena taisnīgus tiesas lēmumus, bet Latvijā tiem var uzspļaut.. Zundas kungs,Jūs izteicaties, ka Zatlers nosoda Latvijas okupācijas. No 13 oktobra LA ir ņemta šī ziņa un tagad visi gaidām prezidenta rīcību gaidamajai provokacijai pret Latviju un latviešu tautu.

    Pārdaugavā pie pieminekļa Uzvaras laukumā šodien, 13. oktobrī, notiks Latvijas Sociālistiskās partijas rīkots pasākums par godu 66. gadadienai, kopš Rīgā ienāca padomju armija. Paredzēts, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 100 cilvēku .Kā zināms, padomju armijai tuvojoties Rīgai, emigrācijā uz Rietumiem devās apmēram 100 000 cilvēku.

    Mēs visi zinam , ka Zatlers ir cilvēks ar "augstu" morālī un viņam nepatīk dubultmorāle un gaidām, ka viņš tik pat asi nosodīs ari okupāciju 13 oktobrī, tāpat ka viņš to jau darīja 1.jūlijā. Gaidām , ka Zatlers aicinās pieņemt krasus mērus un darīt galu sarkano fašistu provokacijai ,ko veic Vienotās Krievijas partneri SC , kas atzīmē trešas okupācijas sākumu Rīgā un Latvijā .Būsim kopā ar Zatlera kungu un vienoti teiksim: Sarkanam fašismam un Latvijas okupācijas slavināšanai stingru NE !!!! Kā skatīsies ES uz sarkanā fašisma slavināšānu un atdzimšanu Latvijā ?? Tas apkauno Latviju , ka Sarkanā fašisma atdzimšanas iedīgli un augoni ES veselīgā miesā. Visa pasaule Latviju sāks uzskatīt par sarkanā fašisma perēkli. Kauns sarkanā fašistu slavinātājiem no SC. Sarkanais fašisms, ko kultivē Maskavas draugi SC neies cauri .

Lotārs Stūre
politiski represēts PSRS 3.okupācijā, ko slavina SC sarkanie fašistu draugi

SV sūtnis iebaucis svešās auzās.


    Pašlaik Latvijā ieradies ASV sūtnis holokosta jautājumos un meģinās no Latvijas izspiest vairāk ,ka 30 miljonus latus, lai kompensētu žīdu īpašumus PSRS un Vācijas Reiha okupācijas laikā. Normālam cilvēkam tas liekās absurds, ka var prasīt kompensācijas no valsts, konkrēti no Latvijas , kura toreiz de jure neeksistēja, jo pati bija okupēta.
    Ari kompensāciju var prasīt tikai likumīgais īpašnieks , nevis kāda tautu grupa .Ja gadījumā likumīgais īpašnieks nav, tad likumīgi tas nonāk valsts īpašumā. Treškārt privatizācijas vilciens sen ir aizgājis . Kādēļ tad likumīgie īpašnieki , nevis grupa, nepieteics likuma paredzētā termiņā ? Likumdošana neparedz izņēmumus un likuma priekšā visi ir vienādi. Vai tiešām atkal žīdi grib izspēlēt provokatoru kārti, ka viņi ir vienlīdzīgāki par citiem ? Visa šīs naudas diedelēšana laikā no latvju tautas, kas tā ir smagā finansiālā stāvoklī liekās nožēlojama.
    Lai tas ASV sūtnis žīdu jautājumos brauc uz savu vēstniecību un dara ko grib, bet uzspiest savas prātulas latviešiem ir nepieņemami, jo neesam ne ASV kolonija ,ne Sarosa līdzskrējēju kangaru jājamais zirdziņš. Kā uz to reaģēs varas kungi? Vislabākais variants to būtu pilnīgi ignorēt.
     Bet ir ziņa , ka tas tomēr tiksies ar JL. Toreiz , kad Repše vāca miljonu savai partijai, tad to izmantoja žīdi Belokoņ un Krupņikov un savāca tos jūdasa grašus vai miljonu, lai viņiem būtu partija ar latviski runājošiem pakalpiņiem.
    Ļoti precīzi un taisnīgi savu stāju un viedokli ir izteicis advokāts un rakstnieks Andris Grūtups Apollo un Panorāmai. Paldies par to godātam Grūtupa kungam. Par to var pārliecināties ikviens no video

http://www.ltvzinas.lv/?n=video&id=3425

Lotārs Stūre

Sveši savai tautai


Vērojot situāciju Latvijā, droši var likt vienlīdzības zīmi starp salīdzinājumiem Sveši savai tautai un Savas tautas nīdēji.
To pieminot latviešem tūlīt prātā nāks melnais pukvedis Alksnis. Ka arī okupācijas varas represīvo orgānu latvijiešu pakalpiņi, kuriem lielākie ienaidnieki bija latvieši un Latvija. Bet tomēr visam tam pirmssākums ir meklējams nodibinoties vergu imperijai PSRS, kur čekā latvijiešu čekisti kopā ar žīdiem izrādīja sevišķu naidu savai dzimtenei. Kuri pret mazo Latviju veica provokācijas un diversijas, lai to iznīcinātu.
Tagad ,kad it ka esam atjaunojuši neatkarību vai vel kādam latvijietim vajadzētu izrādīt naidu un kaitēt latviešu tautai un nacionālām vērtībām? Diemžēl jā, bet jautājums, kas aiz tā slēpjas?
4.maija Latvijā ir ieperinājušies daudzi mākslīgi bordeļi, kas ar savām Sarosa klauzulām un svešajām pamācībām cenšās mūs mācīt, lai vel arvien zemāk klanāmies svešinieku priekšā. Ja konflikts ir ar kolonistiem, tad šie radījumi nenostājās viss savas - latvju tautas pusē, bet gan ieklīdeņu pusē.
Lai gan trimdā sestdienas skolās māca patiotismu un Latvijas mīlestību, tomēr no turienes iebraukušie un kažokus nomainījušie latvijieši kļūst par Sarosa rokas bučotājiem, viņa murgu īstenotājiem un savas tautas nīdējiem.
Tas ir ļoti aktuāls ari tagad, kad saziņas līdzekļos tiek pieminēts latviešu tautas visvairāk pamācītājas un pazemotājas Cilvēktiesību Centra vārds. Tā pretlatvisko centību ir ievērojis Hāgā mItošais EDSO, ka šis bordelis Latvijā ar sevišķu degsmi uz mūsu tautas rēķina pamāca, ka vairāk priviliģēt 5.kolonu, kura neciena, ne latviešu valodu, ne Latviju. Par šo iztapību Cilvēktiesību Centra vadone, ne jau bijusī komuniste, bet gan Zviedrijas latvijiete Brand Kehre tiek pārcelta uz Hāgu. Lai no turienes vel labāk nīstu un pamācītu latviešus, ka tiem būt par kalpiem un vērgiem savā tēvu zemē. Ar savu pieredzi tā varēs ari mācīt citas apspiestas tautas, kā tām klanīties vel zemāk par zemi savu apspiedēju priekšā.
Rodās jautājums kādēļ Latvijā ir vajadzīgs šāds naidīgais Sarosa midzenis Cilvēktiesību Centrs? Tāpat nevajadzīga ir tā dublējoā kopija Tiesībsarga birojs? Tur protams ir japareicās sarosietei - cionistu rozenkroicietei, kas nododama Latviju un Abreni jau gribēja tiem izkalpotie. Arī Latvijas Institūts ir tāpat tikai tukša vieta, kur valsts baro lielu liekēžu baru. Bet uz šādiem Latvijai nedraudzīgiem bordeļu amatiem cītīgi kārotāji ir tieši trimdā izskolotie latvju tautas nīdēji latvijieši ka brand kehrītes, muižnieciņi, cionistu rozenkroicietes... Ne jau vienīgi Pavļik Morozova veidīgie pabiras, kas izkalpošanās dēļ spēja nodot dzimteni un pat savu miesīgo māti bija tikai Krievijā, tādi ir ari vel Latvijā un ari trimdā.

http://www.ltvzinas.lv/?n=video&id=3425

Lotārs Stūre