s/o "NA" Sarakstes ar dažādu latviešu sabiedrības daļu pārstāvjiem apkopojums.

    Ievērojot pašreizējo politiski ekonomisko situāciju, kas apdraud latviešu tautas un tās Valsts pastāvēšanu, kopš t.s. "neatkarības atgūšanas" un saskaņā ar biedrības (s/o "Nacionālā Apvienība") Valdes sēdē 2009. gada 29. decembrī pieņemto lēmumu "Par NA Atbalstītāju loka paplašināšanu", Valde, savu iespēju robežās, ir izvērsusi saraksti ar iespējami plašākas Latviešu sabiedrības daļas pārstāvjiem, nolūkā panākt to iesaistīšanu savas darbības mērķa - 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas faktiskas (tiesiskas) atjaunošanas drīzākā īstenošanā;I. 2010. gada 4.janvārī pa e-pastu tika nosūtītas vēstules sekojošiem adresātiem:

        Latvijas studentu apvienībai [lsa*lsa.lv]
        Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konventam [gersicania*lists.gersicania.lv]
        Latvijas pašvaldību savienībai. [lps*lps.lv]
        Latvijas žurnālistu savienībai [zurnalistusavieniba*e-apollo.lv]
        Centrālajai statistikas pārvaldei. [csb*csb.gov.lv]
        Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai [lizda*lizda.lv]
        Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācijai [laaf*inbox.lv]
        Latvijas Apvienotajai Policistu arodbiedrībai [agris*lpb.lv]
        Latvijas Ārstniecības un Aprūpes darbinieku arodbiedrībai [birojs*laada.apollo.lv]
        Latvijas Celtnieku arodbiedrībai [latcelt*hotmail.com]
        Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai [info*ldzsa.lv]
        Latvijas Industriālo Nozaru arodbiedrībai [lia318*inbox.lv]
        Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijai [lkdaf*apollo.lv]
        Latvijas Lauksaimniecības un Pārtikas Nozaru arodu biedrībai [latu*inbox.lv]
        Latvijas Metālistu arodbiedrībai [latmetal*inbox.lv]
        Latvijas Mežu Nozaru arodu biedrībai [lmnainfo*lmna.lv]
        Latvijas Pašvaldību Darbinieku arodbiedrībai [lpda*lbas.lv]
        Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrībai [arodbiedriba*lakrs.lv]
        Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai [lsab*lsab.lv]
        Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrībai [ltap*inbox.lv]
        Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrībai [info*ltfja.riga.lv]
        Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijai [utaf*btv.lv]
        Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrībai [lvpufda*apollo.lv]
        Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai [lvsada*lvsada.lv]
        Latvijas zinātņu akadēmijai [lza*lza.lv]

ar sekojošu saturu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai.
(Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
04.01.10

No Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrības tika saņemta sekojoša atbilde (un veikta sarakste):

(no arodbiedrības 2010. gada 5. janvārī)
Labdien!
Uz Jūsu e-pastu vēlētos oponēt, jo "Latviešu" valdība pēdējos 19 gados ir tautu novedusi lielākā iznīcībā nekā visi iepriekšējie krievu okupācijas gadi kopā.
Jūsu apvienības ideja teorētiski ir pozitīva, taču prakse pierāda, ka gandrīz visi latvieši ir pērkami un pārdodami, tikai katram ir sava cena. Līdz ar to nākotnes mūsu tautai nav.
(NA atbilde 2010. gada 12. janvārī)
Jūsu atbilde ir pārāk pesimistiska un arī visu latviešu tautu apvainojoša. Nav labi tā darīt. Vismaz mēs pērkami neesam un tādēļ ticam, ka nākotne mūsu tautai tomēr ir. Arī sportā "gandrīz" neskaitās. Paskaidrojam, ka pašreizējā valsts pārvaldes sistēmā "latviešu" valdības nekad nav bijušas. Tajā ir bijušas un joprojām ir tikai latviski labāk vai sliktāk runājošas, nevienai no kurām ar latviešu tautas interesēm nekad nav bijis nekā kopēja. Tādēļ mūsu viedoklis ir panākt šīs, politiski jau sen bankrotējušās sistēmas, pilnīgu un neatgriezenisku nomaiņu. Ar īstu latviešu valdību, kādu mūsuprāt arī pašreizējos apstākļos ir iespējams izveidot. Tātad, lūdzam vēlreiz, saņemieties un atbildiet bez izvairīšanās un pēc būtības - vai atbalstāt tādu mūsu viedokli ar visām no tā izrietošajām sekām, vai nē.

Ar cieņu
s/o "Nacionālā apvienība" valde
12.01.2010

Citas vēstules no Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrības, kā arī no citiem adresātiem vairs nav saņemtas.II. 2010. gada 6.janvārī pa e-pastu tika nosūtītas vēstules sekojošiem adresātiem:

        Daugavas vanagiem [3x3*latnet.lv, janisatis*one.lv]
        Rakstnieku savienībai [rakstnieki*apollo.lv]
        Rīgas latviešu biedrībai [RLbiedriba*apollo.lv]
        Dziesmu svētku biedrībai [nosūtīts caur mājaslapu]
        Vides aizsardzības klubam [info*vak.lv]
        Rīgas politiski represēto biedrībai [rprb*okupacijasupuri.lv]
Ar sekojošu saturu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai.
(Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
06.01.10

Neviens no šiem adresātiem nav devis nekādu atbildi.III. 2010. gada 12.janvārī pa e-pastu tika nosūtītas vēstules sekojošiem adresātiem:

        Botāniķu biedrībai [botan.biedr*gmail.com]
        SIA "Zaļā josta" [info*zalajosta.lv]
        Vides aizsardzības nodaļai [pašvaldības struktūrvienība [Rita*jpd.gov.lv (nodaļas vadītāja)]
        Jūrmalas Aizsardzības Biedrībai [jurab*apollo.lv]
        Latvijas Zivju resursu aģentūrai [lzra*lzra.gov.lv]
        Valsts valodas centram [info*vvc.gov.lv]
        Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu Asociācijai [ birojs*llka.lv]
        Zemnieku Saeimai [zsa*zemniekusaeima.lv]
        Rīgas Namīpašnieku biedrībai [rita.bednarska*inbox.lv]
        Kultūras un radošās industrijas izglītības centram [mara.kalve*km.gov.lv]
        Latvijas Kultūras akadēmijai [info*lka.edu.lv]
        Latvijas Kultūras koledžai [lkk*lkk.gov.lv]
        Latvijas Mākslas akadēmijai [info*lma.lv]
        Liepājas mākslas vidusskolai [lmv*lmv.lv]
        Rēzeknes Mākslas vidusskolai [rmv*inbox.lv]
        Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai [rdmv*ml.lv]
        Rīgas Doma kora skolai [rdks.kanceleja*gmail.com]
        Rīgas horeogrāfijas vidusskolai [rhsk*tvnet.lv]
        Ventspils mūzikas vidusskolai [ventspilsmv*inbox.lv]
        Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai [ akcmv*akcmv.gov.lv]
        Daugavpils Mūzikas vidusskolai [dmv*dmv.lv]
        Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai [emmvs*apollo.lv]
        Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai [ivanovmusic*inbox.lv]
        Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai [info*jrrmv.lv]
        Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolai [info*jmrmv.lv]
        Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai [academy*jvlma.lv]
        Jelgavas mūzikas vidusskolai [jmv*apollo.lv]
        Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai [vkpai*mantojums.lv]
        Kultūras un tautas mākslas centram "Ritums" [Vija.Lejiete*riga.lv]
        Latviešu nacionālistu klubam [ lnk*nacionalisti.lv ("Klubs 415" ir vecais nosaukums)]
        Partijai "Visu Latvijai!" [imants*agni.lv, raivis.dzintars*gmail.com (līdzpriekšsēdētāji)]
        Latvijas Nacionālajai frontei [nosūtīts no mājaslapas http://www.dddlnf.com/component/option,com_contact/Itemid,3/]
        Biedrībai "Latvietis" [latvietis*latvietis.com]
        Vīru korim "Gaudeamus" [andis.ozolins*tk.lv]
        Biedrībai "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" [info*chamber.lv]
        Latvijas Astrologu asociācijai [immermane*astrologer.lv]
        Latvijas Astronomijas biedrībai [lab*lab.lv]
        Latvijas Mākslinieku savienībai [info*msav.lv]
        Latvijas Arhitektu savienībai [latarch*latnet.lv]
        Latvijas jauno zemnieku klubam [jzk*jzk.lv]
        Latvijas darba devēju konfederācijai [lddk*lddk.lv]
        Jaunajam spēkam [pasts*jaunaisspeks.lv, jaunaisspeks*gmail.com]
        Patriotiem [info*patriotiem.lv]
        Latvijas Mērķim [latvijasmerkis*ltv.lv]

Ar sekojošu saturu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai.
(Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
12.01.10

Atbildes saņēmām no Biedrības "Latvietis" un Latvijas arheologu biedrības. Ar tām tika veiktas sekojošas sarakstes:

Ar Latvijas arheologu biedrību:
(Latvijas arheologu biedrības atbilde 2010. gada 22. janvārī)
Labdien!
    Latvijas Arheologu biedrība ir profesionāļu organizācija, kura savās oficiāli noteiktajās aktivitātēs neparedz politisku darbību, kas nebūtu saistīta ar biedrības statūtos izvirzītajiem uzdevumiem. Tālab biedrība kā organizācija nepauž attieksmi pret vai par Jūsu politiskajiem viedokļiem un nevēlas tikt iesaistīta politiskās diskusijās.
    Jūsu izteiciens, ka "Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme” mūs apvaino, jo Latvijas arheologu biedrība, kuras visi locekļi ir Latvijas pilsoņi, savā profesionālajā darbībā cenšas risināt mūsuprāt tieši Latvijas tautai nozīmīgas problēmas.

Juris Urtāns
Latvijas arheologu biedrības priekšsēdētājs
(NA atbilde 2010. gada 25. janvārī)
Arheologu biedrībai.

Mēs jau paredzējām, ka biedrības attieksme šajā jautājumā nebūs noteikta, iespējama interešu konflikta dēļ.
Tas ir katra biedra sirdsapziņas jautājums, kā noskaidrošana, protams, ir jūsu ziņā.
Mēs tomēr ceram, ka vismaz daļēji būs sastopama arī pozitīva attieksme. Ar tās pārstāvi mēs labprāt uzturētu savstarpējus kontaktus arī turpmāk.
Mūsuprāt, tas biedrības prestižu tautā tikai celtu, nevis otrādi.

Ar cieņu,
SO "Nacionālā apvienība" valde.
25.01.2010

P.S. mūsuprāt aicinājumu pilsoņiem noteikt savu attieksmi tautai un valstij būtiski svarīgā jautājumā nevar uzskatīt par apvainojumu.
Citādi aicinājumu darīt to pašu piem. vēlēšanās, arī varētu uzskatīt tāpat. Ir iespējami apstākļi, kad rodas vajadzība to darīt biežāk, nekā tikai reizi 4 gados, kā tas ir arī šajā gadījumā.

Nekādas citas vēstules no arheologu biedrības nav saņemtas.

Un ar Biedrību "Latvietis" tika veikta sekojoša sarakste:
(Biedrības "Latvietis" atbilde 2010. gada 12. janvārī)
Labdien!

Vai cienījamai organizācijai «Na Apvienība» ir arī kāda amatpersona, kura paraksta tās dokumentus?
Uz anonīmiem sūtījumiem neatbildam, un kur nu vēl sniegt kādus personu datus!

P. S. Attieksmi nevar noteikt, attieksmi var paust. Vēstules sākumā Jūs runājat par kādu Latvijas tautu, un vēlāk minat arī latviešus.
Mums nerūp Latvijas tautas liktens, mums rūp tikai latvieši.
Ir jautājumi uz kuriem nevar atbildēt ar «jā» un «nē»

Leonards Inkins
(NA atbilde 2010. gada 18. janvārī)
Leonardam Inkinam.

SO NA valde nav anonīma. Tie ir konkrēti cilvēki ar personas datiem, kas pieejami katram, kurš to vēlas, piemēram mūsu mājas lapā.
Lai attieksmi varētu paust, to ir jānosaka. Nenoteiktu attieksmi paust nav jēgas, jo tai nav nozīmes un tāda arī mums nav vajadzīga.
Ja jums patiesi "rūp tikai latvieši", tad tieši par viņiem mūsu viedoklī ir runa. Ar to tomēr vajadzētu rūpīgak iepazīties.
Taču šis nav personisks jautājums. Tas domāts biedrībai "Latvietis", kura varētu uz to atbildēt vienīgi savu biedru pilnsapulcē, par to nobalsojot. Ja biedrības biedru sastāvs atbilst tās nosaukumam, ar atbildēšanu nevarētu rasties nekādas grūtības. Vismaz kādai biedru daļai varētu būt arī pozitīva attieksme. Ar tās izvirzītu pārstāvi mēs labprāt uzturētu kontaktus arī turpmāk.
Ja biedrība tomēr nespētu tādā veidā rast atbildi uz mūsu jautājumu un pozitīva attieksme tajā arī nebūtu sasotpama, tas liecinātu vienīgi par to, ka tās atbilstība savam nosaukumam ir vismaz apšaubāma, t.i. nav tāda, par kādu uzdodas.
Ceru, ka tik bēdīgi gluži vēl nav un atbilde bez izvairīšanās un pēc būtības tomēr tiks dota.

SO NA valdes priekšsēdētājs Jānis Pinnis.
18.01.10

P.S. Ja Jums tādas atbildes došana tomēr sagādā nepārvaramas grūtības, lūdzu uzticiet to kādam citam, piem. Kārlim Zuikam vai Jānim Kušķim. Esmu pārliecināts, ka viņi spētu atbildēt sakarīgāk.
(Biedrības "Latvietis" atbilde 2010. gada 18. janvārī)
Mūsu attieksme ir pausta mūsu statūtos un programmā.
Ar to var iepazīties mūsu mājas lapā.
Mūsu organizācijā nepastāv ar balsu vairākumu pieņemtie lēmumi. Mums nav ne pozīcijas, ne opozīcijas.
Mēs esam dombiedri.
Ja mēs sasauksim organizācijas dalībnieku sapulci pēc katra organizācijā neietilpstoša cilvēka pieprasījuma, tad kļūsim par apsmieklu.
Noformulējiet savus priekšlikumus atbilstoši to būtībai, un mēs Jums atbildēsim. Tātad, ja aicinat mūs pievienoties kādai Jūsu paustai domai, tad no dokumenta ir jāizriet, kas un kad to pieņēmis. Pagaidām nekādu dokumentu, neesam saņēmuši. Atgādinu, ka dokumentam jābūt rakstiski noformētam un jāatbilst lietvedības prasībām.

Leonards Inkins

P. S.
Kārliz Zuika pašlaik ir Vācijā un Jānis Kušķis arī izbraucis.
Bet Jūs varat viņiem piezvanīt. Jāņa Kušķa numurs ir arī mūsu mājaslapā.
(NA atbilde 2010. gada 25. janvārī)
Leonardam Inkinam.

Kā redzams, biedrības attieksmes noteikšana mūsu izvirzītajā jautājumā Jums ir sagādājusi nepārvaramas grūtības.
Arī birokrātiskas spēlītes te nevar līdzēt, jo patiesu domubiedru starpā tādas ir liekas.
Ceru, ka esat vismaz iepazīstinājis ar mūsu saraksti arī pārējos, tostarp jau minētos biedrības biedrus. Ja tomēr nē, tad komentāri ir lieki.

Jānis Pinnis,
SO "Nacionālā Apvienība" valdes priekšsēdētājs.
25.01.2010

Nekādas citas vēstules no Biedrības "Latvietis", kā arī no pārējiem 12. janvārī uzrunātajiem adresātiem, nav saņemtas.IV. 2010. gada 18.janvārī pa e-pastu tika nosūtīta vēstule "Aisberga" (www.aisbergs.lv) administratoram Jurim P., ar kuru izvērtās sekojoša sarakste.

(NA vēstule 2010. gada 18. janvārī)
«AISBERGA» administratoram Jurim P.

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai.
(Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
18.01.10
(Jura P. atbilde 2010. gada 20. janvārī)
Sveicināti!

Jūsu mazskaitlīgās apvienības formālā pastāvēšana daudzu gadu garumā, ir nodarījusi jūtamu kaitējumu latviešu tautai – atšķēlusi no tās vairākus patiesi patriotiski noskaņotus cilvēkus un, ar absolūto bezdarbību, veicinājusi sistēmas īstenoto genocīda politiku.

Augstāk minētais izslēdz jebkādas kontaktēšanās iespējas ar šādu „organizāciju”.

Ar mūsu izstrādāto «Godīgo Cilvēku Valsts» modeli variet iepazīties šeit: http://www.aisbergs.lv/?cat=70

Ar atvadu sveicienu, «Aisberga» komandas vārdā – Juris P.

P.S. Aprunājieties ar kādu, kurš vēl atceras neatkarīgās Latvijas laikā, sarakstē starp nepazīstamiem cilvēkiem, lietojamās elementārās pieklājības normas.
(NA atbilde 2010. gada 25. janvārī)
God. "Aisberga" administratoram Jurim P.

Pateicamies par atbildi. Kaut tā ir viennozīmīgi negatīva, tas tomēr ir rezultāts, ko arī vajadzēja panākt.
Vēl labāk būtu, ja tā saturētu arī pierādījumus Jūsu ļoti nopietnam apvainojumam mūsu organizācijai, par itkā "nodarīto jūtamo kaitējumu latviešu tautai";
Konkrēti - kādus tieši "patiesi patriotiski noskaņotus cilvēkus" mēs esam "atšķēluši no latviešu tautas" (kādā tautībā tad viņi tagad atrodas?), kā izpaudusies mūsu "absolūtā bezdarbība" un kā tā ir "veicinājusi sistēmas īstenoto genocīda politiku".
Tāpat nav zināms, vai esat iepazīstinājis ar mūsu saraksti arī pārējos, "Aisberga" komandas dalībniekus un vai viņu attieksme šajā jautajumā ir tikpat viennozīmīgi negatīva.
Ceram, ka papildinājumu Jūsu atbildei, kas novērstu šos trūkumus, mēs vēl saņemsim.
Citādi izrādīsies, ka esat tikai blefojis.

Ar sveicienu visai "Aisberga" komandai,
SO "Nacionālā apvienība" valde.
25.01.2010V. 2010. gada 20.janvārī pa e-pastu tika nosūtītas vēstules sekojošiem adresātiem:

        Latvijas jauno zemnieku klubam [jzk*jzk.lv]
        Latvijas darba devēju konfederācijai [lddk*lddk.lv]
        Antiglobālistiem [antiglobalisti*inbox.lv, dainisg*inbox.lv]
        Jaunajam spēkam [pasts*jaunaisspeks.lv, jaunaisspeks*gmail.com]
        Patriotiem [info*patriotiem.lv]
        Latvijas Mērķim [latvijasmerkis*ltv.lv]

Ar sekojošu saturu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
20.01.10

Saņēmām vienu atbildi no Antiglobālistiem, ar kuriem visus interesējošos jautājumus pēc tam izrunājām personīgi tiekoties. Diemžēl nekādas citas atbildes no 20. janvārī uzrunātajiem adresātiem nav saņemtas.VI. 2010. gada 29.janvārī pa e-pastu tika nosūtīta vēstule žurnāla "Zintnieks" redakcijai ar sekojošu saturu:

Žurnāla "Zintnieks" redakcijai

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
29.01.2010

Diemžēl nekādas atbildes no žurnāla "Zintnieks" redakcijas netika saņemtas.VII. 2010.gada 8. februārī pa e-pastu tika nosūtītas vēstules šādiem adresātiem:

        Daugavas vanagiem Kanādā [dvkv*me.com], Lielbritānijā [kurs*onetel.com], Austrālijā [jmellens*bigpond.com] un Vācijā [martinberzins*aol.com]
        Latviešu Apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē [info*laaj.org.au]
        Amerikas Latviešu Apvienībai [alainfo*alausa.org]
        Eiropas Latviešu Apvienībai [thuemmel.luters.duesseldorf*t-online.de]
        Dienvidamerikas un Karību Latviešu Apvienībai [dainagutmanis*yahoo.com.br]
        Krievijas Latviešu Kongresam [lauma.vlasova@rambler.ru]

Ar sekojošu saturu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
08.02.2010

Atbildes saņēmām no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), kā arī no Krievijas latviešu kongresa.

(LAAJ atbilde 2010. gada 11. februārī)
Labdien!
LAAJ neatbalsta nevienu specifisku partiju vai organizāciju.

Ar cieņu,
Juris Ruņģis
LAAJ prezidija priekšsēdis
(NA atbilde 2010. gada 19. februārī)
Latviešu Apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē.

Pateicamies par atbildi. Mēs jau paredzējām, ka LAAJ attieksme šajā jautājumā nebūs noteikta iespējama interešu konflikta dēļ.
Tas ir katra dalībnieka sirdsapziņas jautājums, kā noskaidrošana, protams, ir jūsus pašu ziņā.
Mēs tomēr ceram, ka vismaz daļēji būs sastopama arī pozitīva attieksme. Ar tās pārstāvi mēs labprāt uzturētu savstarpējus kontaktus arī turpmāk.
Mūsuprāt tas jūsu Apvienības prestižu latviešu tautā tikai celtu, nevis otrādi.

Ar cieņu s/o "Nacionālā Apvienība" valde.

P.S. Mūsuprāt organizāciju, kas aizstāv savas tautas un valsts nacionālās intereses, drīzāk jāuzskata par normālu, nekā "specifisku". Nav arī saprotams, kas ar tādu apzīmējumu šajā gadījumā ir domāts.

Nekādas citas vēstules no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē nav saņemtas.

(Krievijas latviešu kongresa atbilde 2010. gada 10. februārī)
Cienījamā "Nacionālās apvienības "valde!
Paldies, ka Jūs mūs uzrunājāt, bet esmu spiesta sniegt dažus paskaidrojumus.Mēs dzīvojam Krievijā, kura joprojām nav brīva valsts,KLK sastāvā gandrīz ir tikai Krievijas,nevis Latvijas pilsoņi. Šajā sakarā mēs nepiedalamies politiskos pasākumos ,lai arī kāda būtu mūsu pesrsonīgā attieksme pret notikumiem.M;usu mērķis kā organizācijai ir:apvienot atsevišķas organizācijas, rūpēties par latviešu valodas, kultūras saglabāšanu, latviskās izglītības attīstību, saiknes ar Latviju. Protams, iespēju robežās sadarboties un atbalstīt citas latviskās organizācijas. Saprotiet mūs pareizi.
Savstarpējos kontaktus varam uzturēt ar manu starpniecību.
Cieņā
Lauma Vlasova, KLK priekšsēde
(NA atbilde 2010. gada 19. februārī)
Krievijas latviešu kongresam.

Cienījamā KLK priekšsēde!
Pateicamies par atbildi. Mēs jau paredzējām, ka KLK attieksme šajā jautājumā nebūs noteikta, iespējama interešu konflikta dēļ.
Tas ir katra dalībnieka sirdsapziņas jautājums, kā noskaidrošana, protams, ir jūsu pašu ziņā.
Mēs tomēr ceram, ka vismaz daļēji būs sastopama arī pozitīva attieksme. Ar tiem, ar Jūsu starpniecību, mēs labprāt uzturētu savstarpējus kontaktus arī turpmāk.
Pateicamies par gatavību to darīt un vēlam labākās sekmes Jūsu svētīgajā darbā.

Ar cieņu s/o "Nacionālā Apvienība" valde.
(Krievijas latviešu kongresa atbilde 2010. gada 21. februārī)
Labdien!
Paldies par sapratni.Savu iespeju robezas mes sadarbosimies.
Lauma Vlasova

No citiem 8. februārī uzrunātajiem adresātiem nekādas atbildes nav saņemtas.VIII. 2010.gada 17. februārī nosūtījām vēstuli Apgādam "Kontinents" [kontinent*ml.lv] ar sekojošu tekstu:

Apgādam "Kontinents"

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
17.02.2010

Diemžēl nekādas atbildes no apgāda "Kontinents" netika saņemtas.IX. 2010.gada februāra beigās apkopojām visus adresātus, kuri nebija atbildējuši uz mūsu vēstulēm un izsūtījām tiem vēl vienu vēstuli ar sekojošu tekstu:

Mēs jau paredzējām, ka jūsu biedrības/savienības/partijas/kluba/organizācijas/apvienības/kora/redakcijas/iestādes/pašvaldības attieksme šajā jautājumā nebūs noteikta, iespējama interešu konflikta dēļ.
Tas ir katra biedra sirdsapziņas jautājums, kā noskaidrošana, protams, ir jūsu pašu ziņā.

Mēs tomēr ceram, ka vismaz daļēji būs sastopama arī pozitīva attieksme. Ar tās pārstāvi mēs labprāt uzturētu savstarpējus kontaktus arī turpmāk.
Mūsuprāt tas jūsu biedrības/savienības/partijas/kluba/organizācijas/apvienības/kora/redakcijas/iestādes/pašvaldības prestižu mūsu tautā tikai celtu, nevis otrādi.

Ar cieņu s/o "Nacionālā Apvienība" valde.

P.S. "Katrai tautai ir tāda valdība, kādu pati pelnījusi." Vai tā ir arī Latvijā?

2010. gada 19. februārī šo vēstuli izsūtījām sekojošiem adresātiem:

        Latvijas studentu apvienībai [lsa*lsa.lv]
        Latvijas pašvaldību savienībai. [lps*lps.lv]
        Centrālajai statistikas pārvaldei. [csb*csb.gov.lv]
        Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai [lizda*lizda.lv]
        Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācijai [laaf*inbox.lv]
        Latvijas Apvienotajai Policistu arodbiedrībai [agris*lpb.lv]
        Latvijas Ārstniecības un Aprūpes darbinieku arodbiedrībai [birojs*laada.apollo.lv]
        Latvijas Celtnieku arodbiedrībai [latcelt*hotmail.com]
        Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībai [info*ldzsa.lv]
        Latvijas Industriālo Nozaru arodbiedrībai [lia318*inbox.lv]
        Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijai [lkdaf*apollo.lv]
        Latvijas Lauksaimniecības un Pārtikas Nozaru arodu biedrībai [latu*inbox.lv]
        Latvijas Metālistu arodbiedrībai [latmetal*inbox.lv]
        Latvijas Pašvaldību Darbinieku arodbiedrībai [lpda*lbas.lv]
        Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai [lsab*lsab.lv]
        Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrībai [ltap*inbox.lv]
        Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrībai [info*ltfja.riga.lv]
        Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijai [utaf*btv.lv]
        Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai [lvsada*lvsada.lv]
        Rīgas latviešu biedrībai [RLbiedriba*apollo.lv]
        Dziesmu svētku biedrība - nosūtīts caur mājaslapu
        Rīgas politiski represēto biedrībai [rprb*okupacijasupuri.lv]
        Botāniķu biedrībai [botan.biedr*gmail.com]
        Jūrmalas Aizsardzības Biedrībai [jurab*apollo.lv]
        Rīgas Namīpašnieku biedrībai [rita.bednarska*inbox.lv]

un 2010. gada 22. februārī šiem adresātiem:

        Latvijas Mežu Nozaru arodu biedrībai [lmnainfo*lmna.lv]
        Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrībai [arodbiedriba*lakrs.lv]
        Kultūras un radošās industrijas izglītības centram [kriic*kriic.lv]
        Latvijas Kultūras akadēmijai [info*lka.edu.lv]
        Latvijas Kultūras koledžai [lkk*lkk.gov.lv]
        Latvijas Mākslas akadēmijai [info*lma.lv]
        Liepājas mākslas vidusskolai [lmv*lmv.lv]
        Rēzeknes Mākslas vidusskolai [rmv*inbox.lv]
        Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai [rdmv*ml.lv]
        Rīgas Doma kora skolai [rdks.kanceleja*gmail.com]
        Rīgas horeogrāfijas vidusskolai [rhsk*tvnet.lv]
        Ventspils mūzikas vidusskolai [ventspilsmv*inbox.lv]
        Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai [akcmv*akcmv.gov.lv]
        Daugavpils Mūzikas vidusskolai [dmv*dmv.lv]
        Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai [emmvs*apollo.lv]
        Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai [ivanovmusic*inbox.lv]
        Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai [info*jrrmv.lv]
        Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolai [info*jmrmv.lv]
        Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai [academy*jvlma.lv]
        Jelgavas mūzikas vidusskolai [jmv*apollo.lv]
        Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai [vkpai*mantojums.lv]
        Kultūras un tautas mākslas centram "Ritums" [Vija.Lejiete*riga.lv]
        Latviešu nacionālistu klubam [ lnk*nacionalisti.lv]
        Partijai "Visu Latvijai!" [imants*agni.lv, raivis.dzintars*gmail.com] (līdzpriekšsēdētāji)
        Latvijas Nacionālajai frontei [nosūtīts no mājaslapas [http://www.dddlnf.com/component/option,com_contact/Itemid,3/]
        Vīru korim "Gaudeamus" [andis.ozolins*tk.lv]
        Biedrībai "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" [info*chamber.lv]
        Latvijas Astrologu asociācijai [immermane*astrologer.lv]
        Latvijas Astronomijas biedrībai [lab*lab.lv]
        Latvijas Mākslinieku savienībai [info*msav.lv]
        Latvijas Arhitektu savienībai [latarch*latnet.lv,]
        Latvijas jauno zemnieku klubam [jzk*jzk.lv]
        Latvijas darba devēju konfederācijai [lddk*lddk.lv]
        Jaunajam spēkam [pasts*jaunaisspeks.lv, jaunaisspeks*gmail.com]
        Patriotiem [info*patriotiem.lv]
        Latvijas Mērķim [latvijasmerkis*ltv.lv]
        Latvijas zinātņu akadēmijai [lza*lza.lv]
        Daugavas vanagiem [3x3*latnet.lv]
        Rakstnieku savienībai [rakstnieki*apollo.lv]
        Vides aizsardzības klubam [info*vak.lv]
        SIA "Zaļā josta" [info*zalajosta.lv]
        Vides aizsardzības nodaļai [pašvaldības struktūrvienība [Rita*jpd.gov.lv] (nodaļas vadītāja)
        Latvijas Zivju resursu aģentūrai [lzra*lzra.gov.lv]
        Valsts valodas centram [info*vvc.gov.lv]
        Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu Asociācijai [birojs*llka.lv]
        Zemnieku Saeimai [zsa*zemniekusaeima.lv]

No tiem saņēmām atbildes no Latvijas Apvienotās Policistu Arodbiedrības (LPB), Latvijas Kultūras Akadēmijas (LKA), Latvijas Mākslinieku Savienības (LMS) un Latvijas Kultūras Koledžas (LKK), ar kuriem veicām sekojošas sarakstes:

Ar Latvijas Apvienoto Poicistu Arodbiedrību:
(LPB atbilde 2010.gada 19. februārī)
Labvakar!

Godīgi sakot nesaprotu par kādu attieksmi un interešu konfliktu Jūs rakstat?
Mēs ne ar vienu neesam ateikušies sadarboties, it sevišķi ja runa iet par valsts iekšējo drošību!

Ar cieņu,
Agris Sūna

p.s. Ja kas turpmāk lūdzam rakstīt uz e-pastu policistiem@inbox.lv, šis pasts bieži mēdz nestrādāt!!!
(NA atbilde 2010.gada 24. februārī)
Sveicināti!

Ļoti atvainojamies. Acīmredzot mūsu iepriekš sūtītā vēstule, mums nezināmu iemeslu dēļ, līdz jums nav nonākusi. Zemāk pievienojam pilnu tekstu no tās.

----------------------------------------------------------------------
Latvijas Apvienotajai Policistu arodbiedrībai

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
----------------------------------------------------------------------
(LPB atbilde 2010.gada 24. februārī)
Labdien!
Kontaktpersona noteiktibūšu es pats!
Satikties mēs varētu nākamnedēļ, jo līdz pirmdienai nebūšu Rīgā.

Ar cieņu,
Agris Sūna

Ar Latvijas Kultūras Akadēmiju:
(LKA atbilde 2010. gada 22. februārī)
Labdien,

Es ļoti atvainojos, bet es īsti nesapratu Jūsu e-pastā rakstīto domu.

Ar cieņu
Evija Zubina
Latvijas Kultūras akadēmija
Studiju informācijas un komunikāciju speciāliste
(NA atbilde 2010. gada 24. februārī)
Sveicināti!

Ļoti atvainojamies. Acīmredzot mūsu iepriekš sūtītā vēstule, mums nezināmu iemeslu dēļ, līdz jums nav nonākusi. Zemāk pievienojam pilnu tekstu no tās.

----------------------------------------------------------------------
Latvijas Kultūras akadēmijai

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
----------------------------------------------------------------------
(Nekādas citas vēstules no Latvijas Kultūras Akadēmijas nav saņemtas.)

Ar Latvijas Mākslinieku Savienību:
(LMS atbilde 2010. gada 22.februārī)
Cien. Nacionālās apvienības valde,

Iespējams, ka mūsu valdes attieksme varētu būt neviennozīmīga jebkurā jautājumā, taču šoreiz pat nezinām par ko ir runa.
Diemžēl Jūsu vēstuli, lai izteiktu viedokli kādā jautājumā, neesam saņēmuši.

Ar cieņu

LMS valde
(NA atbilde 2010. gada 24.februārī)
Sveicināti!

Ļoti atvainojamies. Acīmredzot mūsu iepriekš sūtītā vēstule, mums nezināmu iemeslu dēļ, līdz jums nav nonākusi. Zemāk pievienojam pilnu tekstu no tās.

----------------------------------------------------------------------
Latvijas Mākslinieku savienībai

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
----------------------------------------------------------------------
(Nekādas citas vēstules no Latvijas Kultūras Akadēmijas nav saņemtas.)

Ar Latvijas Kultūras Koledžu:
(LKK atbilde 2010. gada 22. februārī)
Labdien!

Veeleejos noskaidrot kaads bija Juusu veestules meerkis? Iespeejams esam palaidusi garaam kadu loti Jums noziimigu zinu.

Ar cienu,
Liva Vigante
Latvijas Kultuuras koledzas
Maarketinga un sabiedrisko attieciibu vadiitaaja
(NA atbilde 2010. gada 24. februārī)
Sveicināti!

Ļoti atvainojamies. Acīmredzot mūsu iepriekš sūtītā vēstule, mums nezināmu iemeslu dēļ, līdz jums nav nonākusi. Zemāk pievienojam pilnu tekstu no tās.

----------------------------------------------------------------------
Latvijas Kultūras koledžai

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
----------------------------------------------------------------------
(LKK atbilde 2010. gada 1. martā)
Labdien!

Paldies, ka atsuutiijaat izskaidrojoso veestuli, iepriekseejo nebijam sanemusi.
Mūsu attieksme ir "par" juusu viedokli, kas izteikts mineetajaa veestijumaa.

Ar cienu,
Liva Vigante
Latvijas Kultuuras koledzas
Maarketinga un sabiedrisko attieciibu vadiitaaja

Diemžēl no citiem atkārtoti uzrunātajiem adresātiem nekādas atbildes nav saņemtas.
X. 2010. gada 22. februārī izsūtījām vēstules sekojošiem adresātiem:

        Ekonomikas un kultūras augstskolas studentu pašpārvaldei [v.mucenieks*inbox.lv]
        Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldei [info*batsp.lv]
        Latvijas biznesa koledžas Studentu pašpārvaldei [filips.lastovskis*gmail.com]
        Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldei [gfk*koledza.lv]
        Sarkanā krusta medicīnas koledžas studentu pašpārvaldei [dagnija.spruge*gmail.com]
        Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas studentu pašpārvaldei [isma_sp*inbox.lv]
        LU Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldei [jayx09*tvnet.lv]
        LU Datorikas fakultātes studentu pašpārvaldei [martins*zviedris.lv]
        LU Ekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvaldei [edgars.grube*evf.lv]
        LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei [gita.gulbe*inbox.lv]
        LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei [aleksandr.vlad*gmail.com]
        LU Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde [baiba.buivite*inbox.lv]
        LU Medicīnas fakultātes studentu pašpārvalde [lumfsp*gmail.com]
        LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studentu pašpārvaldei [santa.laksevica*gmail.com]
        LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei [rihards.blese*gmail.com]
        LU Vēstures un filozofijas fakultātei studentu pašpārvaldei [liga.anna*gmail.com]
        LU Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldei [lujfsp*gmail.com]
        LU Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvaldei [info*fizmati.lv]
        RTU Studentu parlamentam [info*rtusp.lv]
        RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvaldei [ievfsp*gmail.com]
        RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Studentu pašpārvaldei [liena_amolina*inbox.lv]
        DITF Studentu Pašpārvaldei [info*ditfi.lv]
        LLU studentu pašpārvaldei [llusp*llu.lv]

Ar sekojošu tekstu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
22.02.2010

Atbildes saņēmām no Biznesa augstskolas "Turība" Studējošo Pašpārvaldes (BATSP), RTU Studentu parlamenta (RTUSP) un RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Studentu pašpārvaldes (RTUAPFSP) un attiecīgi veicām sekojošas sarakstes:

Ar Biznesa augstskolas "Turība" Studējošo Pašpārvaldi:

(BATSP atbilde 2010.gada 26. februārī)
Labdien,

Vēlējos informēt, ka saņēmām Jūsu sūtīto vēstuli 2010.gada 22.februārī ar lūgumu izteikt Biznesa augstskolas Turība Studējošo (turpmāk - BATSP) pašpārvaldes viedokli sūtītajā jautājumā.
Mūsu pārstāvji iepazinās ar pievienotajiem dokumentiem.

Vēlētos teikt, ka ir vairākas nianses saistībā ar BATSP kā organizāciju:
1) Mēs neesam neatkarīga institūcija. BATSP pastāv tikai kā apakšstruktūra Biznesa augstskolas Turība Attīstības departamentam;
2) BATSP nav uz valstiski politiskiem motīviem orientēta organizācija. BATSP ar politiskajiem jautājumiem un to lobēšanu nodarbojas tikai un vienīgi Biznesa augstskolas Turība ietvaros.

Līdz ar to mūsu viedoklis attiecībā uz Jūsu jautājumiem ir sekojošs:
1) Kā BATSP valdes loceklis varu teikt, ka mūsu kopējais vidoklis tomēr ir atturīga rakstura. Mēs neesam nedz par, nedz arī strikti pret Jūsu pausto viedokli;
2) BATSP šobrīd un tuvākajā laikā nav intereses un vēlmes, kā arī nepieciešamo laika resursu iesaistīties valsts vai kādas citas augstākas politikas veidošanā. Augstākā institūcija, kurā BATSP iesaistās kā līdzbiedrs, ir Latvijas Studentu apvienība (LSA), kuras ietvaros notiek darbs tikai pie politiskajiem jautājumiem saistībā ar izglītības sistēmu valstī;
3) Iepazīstoties ar Jūsu pievienotajiem dokumentiem, mums netapa skaidri noteikti konkrēti mērķi un uzdevumi Jūsu apvienības darbībai.

Vēlam Jums veiksmi tālākajā darbībā.

Patiesā cieņā,

--
Gundars Strazdiņš
Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes
Ārējo sakaru virziena vadītājs
(NA atbilde 2010.gada 1. martā)
Labdien!

Pateicamies par atbildi un pieņemam to zināšanai.
Kas attiecas uz Jūsu viedokļa trešo daļu, paskaidrojam, ka mūsu organizācijas mērķis ir un paliek 1918. gada 18. novembrī dibinātās neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana, kas kopš tās faktiskas (tiesiskas) iznīcināšanas, 1940. gada 17. jūnijā, līdz šim vēl nav noticis un tādēļ arī tagad pastāv tikai juridiski, ar visām no tā izrietošajām sekām.
Ja tas, iepazīstoties ar mūsu vēstulē norādītajiem dokumentiem, Jums līdz šim nav tapis pietiekami skaidrs, ieteicam iepazīties arī ar citiem mūsu mājas lapā ievietotajiem dokumentiem.
Mūsuprāt tas tajos ir izteikts pietiekami skaidri.

Ar cieņu s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.

Ar RTU Studentu Parlamentu:

(RTUSP atbilde 2010. gada 22. februārī)
Labdien!

Mēs kā studentu organizācija neiesaistamies politisku spēku darbībā.
Paldies par piedāvājumu, ja kādam mūsu biedram būs interese iesaistīties, viņš dos ziņu privāti!

Linda,
RTU SP biroja administratore

Ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Studentu pašpārvaldi

(RTUAPFSP atbilde 2010. gada 22. februārī)
Labdien!

Piekrītot lielai daļai Jūsu nostādņu, kopumā tomēr esam PRET.

Ar cieņu,
*Liena Amoliņa
APF SP vadītāja

Nekādas citas atbildes no 22. februārī uzrunātajiem adresātiem nav saņemtas.
XI. 2010. gada 23. februārī aizsūtījām vēstuli Latvijas Ornitoloģijas biedrībai ar sekojošu tekstu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 16.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
23.02.2010

Diemžēl nekādas atbilde no Latvijas Ornitoloģijas biedrības netika saņemta.
XII. 2010. gada 26. februārī aizsūtījām vēstuli 4. Atmodas Tautas Armijai jeb Biedrībai "4ATA" ar sekojošu tekstu:

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 16.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
26.02.2010

Divas dienas vēlāk saņēmām viņu atbildi un interesējošos jautājumus izrunājām personīgi tiekoties.
XIII. 2010. gada 23. martā vēlreiz apkopojām visus adresātus, no kuriem nebijām saņēmuši atbildes uz pirmo vēstuli un tie bija šādi:

        Žurnāla "Zintnieks" redakcijai [zintnieks*latnet.lv]
        Daugavas vanagiem Kanādā [dvkv*me.com], Lielbritānijā [kurs*onetel.com], Austrālijā [jmellens*bigpond.com] un Vācijā [martinberzins*aol.com]
        Amerikas Latviešu Apvienība [alainfo*alausa.org]
        Latviešu Nacionālajai Apvienībai Kanādā [lnak*sympatico.ca]
        Eiropas Latviešu Apvienībai [thuemmel.luters.duesseldorf*t-online.de]
        Dienvidamerikas un Karību Latviešu Apvienībai [dainagutmanis*yahoo.com.br]
        Apgādam "Kontinents" [kontinent*ml.lv]
        Ekonomikas un kultūras augstskolas studentu pašpārvaldei [v.mucenieks*inbox.lv]
        Latvijas biznesa koledžas Studentu pašpārvaldei [filips.lastovskis*gmail.com]
        Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldei [gfk*koledza.lv]
        Sarkanā krusta medicīnas koledžas studentu pašpārvaldei [dagnija.spruge*gmail.com]
        Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas studentu pašpārvaldei [isma_sp*inbox.lv]
        LU Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldei [jayx09*tvnet.lv]
        LU Datorikas fakultātes studentu pašpārvaldei [martins*zviedris.lv]
        LU Ekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvaldei [edgars.grube*evf.lv]
        LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei [gita.gulbe*inbox.lv]
        LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei [aleksandr.vlad*gmail.com]
        LU Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde [baiba.buivite*inbox.lv]
        LU Medicīnas fakultātes studentu pašpārvalde [lumfsp*gmail.com]
        LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studentu pašpārvaldei [santa.laksevica*gmail.com]
        LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei [rihards.blese*gmail.com]
        LU Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvaldei [liga.anna*gmail.com]
        LU Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldei [lujfsp*gmail.com]
        LU Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvaldei [info*fizmati.lv]
        RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvaldei [ievfsp*gmail.com]
        DITF Studentu Pašpārvaldei [info*ditfi.lv]
        LLU studentu pašpārvaldei [llusp*llu.lv]
        Latvijas Ornitoloģijas biedrībai [Ilze*lob.lv]

Un attiecīgi aizsūtījām tiem vēl vienu vēstuli ar sekojošu tekstu:

Labdien!

Mūsuprāt, nesaņēmuši noteiktu atbildi uz mūsu lūgumu, mēs varam šo saraksti publiskot, jo tajā nav nekā personīga un ir labāk, ja tauta zin, kas notiek Latvijā valstij būtiski svarīgos jautajumos.

s/o "Nacionālā apvienība" Valde.

Uz šo vēstuli saņēmām atbildes no Žurnāla "Zintnieks" redakcijas, Latvijas Daugavas Vanagiem, Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldes, LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes, DITF Studentu Pašpārvaldes un LLU studentu pašpārvaldes. Ar tām arī veicām sekojošas sarakstes:

Ar Žurnāla "Zintnieks" redakciju:

(žurnāla "Zintnieks" redakcijas atbilde 2010. gada 23. martā)
Labdien!
Par kādu saraksti ir runa? Un kas tas bija par lūgumu, uz kuru man bija jāatbild? Diemžēl biju atvaļinājumā, tāpēc varu nezināt.
Visu labu!
Terēza Laube, galv. redaktore
(NA atbilde 2010. gada 25. martā)
Atvainojamies. Acīmredzot mūsu iepriekšējo vēstuli, mums nezināmu iemeslu dēļ, neesat saņēmuši. Tās teksts redzams zemāk.

-----------------------------------------------------------------------------
Žurnāla "Zintnieks" redakcijai

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o "Nacionālā apvienība”" valde.
29.01.2010
-----------------------------------------------------------------------------

Diemžēl nevienu citu atbildi no žurnāla "Zintnieks" redakcijas neesam saņēmuši.

Ar Latvijas Daugavas Vanagiem:
(Latvijas Daugavas Vanagu atbilde 2010. gada 23. martā)
Neesmu saņēmis nekādu lūgumu!
Tātad nevarēju atbildēt.

Mārtiņš Bērziņš
(NA atbilde 2010. gada 25. martā)
Ļoti atvainojamies, acīmredzot, mums nezināmu iemeslu dēļ, mūsu sūtītā vēstule līdz Jums nav nonākusi. Tāpēc pievienojam tās saturu zemāk.

------------------------------------------------------------------------------
Latvijas Daugavas vanagiem

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 15.februārim.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” Valde.
06.01.10
------------------------------------------------------------------------------

Diemžēl nekādas citas vēstules no Latvijas Daugavas Vanagiem nav saņemtas.

Ar Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldi:

(Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldes atbilde 2010. gada 1. aprīlī)
Labdien!
Valda Priekule diemžēl vairs nestrādā GFK. Par ko bija šī sarakste?

Ar cieņu,
Marina Jefimova
GFK Administrācija
(NA atbilde 2010. gada 6. aprīlī)
Sveicināti,

Š.g. 22. februārī centāmies sazināties ar Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldi, nevis konkrēti ar Valdu Priekuli.

Jebkurā gadījumā mūsu iepriekšējās vēstules teksts bija sekojošs:
-----------------------------------------------------------------
Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldei

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un "Vēstījumā gadu mijā”" 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “"Nacionālā apvienība" valde.
22.02.2010
-----------------------------------------------------------------
(Citas atbildes no Grāmatvedības un finanšu koledžas studentu pašpārvaldes nav saņemtas.)

Ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvi Gitu Gulbi veicām šādu saraksti:

(LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes atbilde 2010. gada 23. martā)
es ārkārtīgi atvainojos, bet par kādu sarunas aspektu iet runa?
(NA atbilde 2010. gada 9. aprīlī)
Sarakste, nevis sarunas aspekts ir mūsu līdz šim nosūtītās vēstules un mūsu atbildes uz tām ar visām no tā izrietošajām sekām. Ieskaitot š.g. 22. februārī sūtīto vēstuli, kuras citātu pievienojam zemāk.

-------------------------------------------------------
LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
22.02.2010
-------------------------------------------------------
(Citas atbildes no LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes nav saņemtas.)

Ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvi Aleksandru Vladu tika veikta šāda sarakste:

(LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes atbilde 2010. gada 23. martā)
Labdien, vai Jūs lūdzu varētu paskaidrot sīkāk frāzi: "mēs varam šo saraksti publiskot, jo tajā nav nekā personīga un ir labāk, ja tauta zin, kas notiek Latvijā valstij būtiski svarīgos jautajumos."
Manuprāt, sarakste nav notikusi, tātad nav arī informācija ko publicēt.
(NA atbilde 2010. gada 9. aprīlī)
Labdien!

Mūsu līdz šim sūtītās vēstules un jūsu atbildes uz tām ir tā pati sarakste, kas jūsusprāt nav notikusi ar visām no tā izrietošajām sekām. Ieskaitot š.g. 22. februārī sūtīto vēstuli, kuras citātu pievienojam zemāk.

-----------------------------------------------
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldei

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
22.02.2010
-----------------------------------------------
(Nekādas citas atbildes no Aleksandra Vlada vai kāda cita LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvja nav saņemtas)

Ar Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvaldi:
(Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvaldes atbilde 2010. gada 23. martā)
Labdien!

Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz to, ka, pirmkārt, man nav zināms, par kādu saraksti ir runa, jo šis ir pirmais e-pasts, kuru no Jums saņemu. Otrkārt, man nav nekādas saistības ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, tāpēc pieļauju, ka esat kļūdījušies ar e-pasta adresi.

Ar cieņu,
Līga Andersone.
(NA atbilde 2010. gada 23. martā)
Atvainojamies par nepareizi norādīto fakultātes nosaukumu. Bija domāta Vēstures un filozofijas fakultāte.
Un iepriekš sūtītā vēstule (kuru acīmredzot, mums nezināmu iemeslu dēļ, neesat saņēmusi) ir šāda:

------------------------------------------------------------------------
LU Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvaldei

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
22.02.2010
------------------------------------------------------------------------
(Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvaldes atbilde 2010. gada 26. martā)
Labdien!

Atbildot uz Jūsu vēstuli - paldies par informāciju, iepazinos ar mājas lapu un informāciju, ko tā satur. Mēs kā studējošo pašpārvalde esam studējošo interešu pārstāvniecība universitātes ietvaros, kas nozīmē, ka šāda rakstura sadarbība būtu ārpus mūsu kompetences robežām. Tomēr varu Jūs informēt, ka Jums nenoliedzami ir iespēja tieši uzrunāt mūsu studentus ievietojot informatīvās saites fakultātes forumā, kas atrodams www.lu.lv, dažādās domubiedru grupās, kā arī izvietojot informāciju uz fakultātes ziņojumu dēļiem. Nešaubos, ka radīsiet atbalstu!

Ar cieņu,
Līga Andersone.
VFF SP priekšsēdētāja.

Ar DITF Studentu Pašpārvaldei:

(DITF Studentu Pašpārvaldes atbilde 2010. gada 23. martā)
Labdien!

Saņēmu Jūsu e-pastu un diemžēl neesmu informēts par šo lūgumu!

--
Ar cieņu,
Datorzinātņu un Informācijas tehnoloģijas fakultātes
Studentu pašpārvaldes vadītājs
Rolands Kalpiņš
(NA atbilde 2010. gada 25. martā)
Ļoti atvainojamies, acīmredzot, mums nezināmu iemeslu dēļ, mūsu rakstītā vēstule līdz jums nav nonākusi. Tās saturu pievienojam zemāk.

----------------------------------------------------------------------
DITF Studentu Pašpārvaldei

Lūdzam noteikt jūsu attieksmi (par vai pret) par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij aktuālā jautājumā, kas izteikts “Aicinājumā latviešu tautai” 2009.gada jūnijā un “Vēstījumā gadu mijā” 2009. gada decembrī. (sk. www.na-apvieniba.lv faili ir datumi)
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņa(u) cienīga attieksme.
Ja attieksme būs pozitīva, lūdzam izvirzīt jūsu pilnvarotu pārstāvi savstarpēju kontaktu uzturēšanai. (Vārds, uzvārds, telefons, foto).
Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv līdz š.g. 6.martam.

Ar cieņu s/o “Nacionālā apvienība” valde.
22.02.2010
----------------------------------------------------------------------
(DITF Studentu Pašpārvaldes atbilde 2010. gada 27. martā)
Labvakar!
Diemžēl atbildi līdz š.g. 6. martam šī organizācija nevarēs sniegt, tāpēc lūgums šo termiņu pagarināt. Tā kā daļa Jūsu pausto ideoloģiju ir pretrunā ar "DITF Studenu pašpārvaldes kārtības rulli" un "RTU studentu, mācībspēku un darbinieku Ētikas kodeksu", tuvākajā DITF Studentu pašpārvaldes sēdē šis jautājums tiks pacelts. Sēde gaidāma ne ātrāk kā 10. aprīlī, pēc kuras varēsim paust savu nostāju šajā jautājumā.

Bet man kā domājošam un inteliģentam cilvēkam radās nelielas neskaidrības izlasot šīs abas Jūsu organizācijas publikācijas. Tāpēc, vai Jūs nevēlētos man kā cilvēkam sīkāk paskaidrot dažas lietas?
"[..] vienīgā izeja ir nekavējoši panākt tās pilnīgu un neatgriezenisku nomaiņu."
Ko jūs domājat ar pilnīgu/neatgriezenisku nomaiņu? Un kā tieši varētu panākt šādu procesu?
Manuprāt, būtu visai nepareizi pieprasīt valdības (Saeimas) nomaiņu, jo tie būtu papildus izdevumi, jo būtu jāorganizē atkārtotas vēlēšanas, kuras pagājušajā termiņā izmaksāja 1,655 miljonus latu.
Protams, ja šo nomaiņu veic vardarbīgā ceļā, tad tas ir pretrunā ar LR Satversmi.

Pašreizējā valsts vara jau ir zaudējusi jebkādas tiesības pārstāvēt Latvijas (lasi latviešu) tautu un valsti, gan tādēļ, ka nav likumīga no starptautisko tiesību viedokļa, gan tādēļ, ka ir turpinājusi un turpina joprojām bij. PSRS uzsākto, pret latviešu tautu un tās valsti vērsto genocīda politiku. Šīs varas nelikumību apliecina pat tās nesen sarīkoto „vēlēšanu” rezultāts.
Man kaut kā negribas piekrist arī šim izteikumam, jo pēc LR likumdošanas šī valsts vara vēl joprojām ir tiesīga pārstāvēt tautu, jo ir tās vēlēta un tās ievēlēšanas termiņš iztecēs tikai 2. oktobrī. Tā nebūtu tiesiska tikai tad, ja to atlaist būtu ierosinājis prezidents vai arī LR Satversmē tiktu veikti vērienīgi grozījumi (kurus, starp citu, būtu arī tautai jāapstiprina)
Kā arī, vai Jūs varētu paskaidrot, kas tad īsti ir šī genocīda politika?

Ar cieņu,
Datorzinātņu un Informācijas tehnoloģijas fakultātes
Studentu pašpārvaldes vadītāja vietnieks
Mārtiņš Pakulis
(NA atbilde 2010. gada 9. aprīlī)
DITF Studentu Pašpārvaldes vadītāja vietniekam Mārtiņam Pakulim.

Atzinīgi vērtējot Jūsu vēlēšanos noskaidrot "nelielas neskaidrības" mūsu publikācijās, cenšamies tās kliedēt;

Mūsuprāt panākt pilnīgu un neatgriezenisku pašreizējās valsts varas nomaiņu jāmēģina demokrātiskā ceļā t.i. pieprasot tās atkāpšanos un likumīgu (tiesisku) vēlēšanu sarīkošanu rudenī paredzēto "vēlēšanu" vietā. (Sk. www.na-apvieniba.lv fails 2009. gada martā). Liekiem izdevumiem budžetā no tā nevajadzētu rasties.

Pašreizējā valsts vara nav likumīga tādēļ, ka joprojām nav faktiski (tiesiski) atjaunota likumīgā Latvijas valsts. Tas ir tiešs PSRS uzsāktās genocīda politikas turpinājums.

Tādēļ neviens t.s. 4.maija republikas rīkotās "vēlēšanas", bet arī tās likumdošana no starptautisko tiesību viedokļa nav likumīga un tātad arī likumīgās Latvijas valsts likumīgajiem pilsoņiem nevar būt saistoša.

Likumīgās 1918. gada 18. novembrī dibinātās LR faktiskas (tiesiskas) atjaunošanas, respektīvi genocīda politikas izbeigšanas, priekšnoteikums ir okupācijas seku likvidācija (DDD), sākotnēji tiesiskā likumdošanas, tātad arī demokrātiskā ceļā.

Praktiski to iespējams panākt vienīgi izsludinot Latvijā ārkārtas stāvokli, lai novērstu iespējamo okupantu pret latviešu tautu vērstu vardarbību, ar starptautisku drošības spēku palīdzību. Citādi latviešu tautas bojāeja nebūs novēršama.

Genocīda politikas esamību Latvijā pierāda tas, kas noticis ar latviešu tautu pēdējos 70 gados. Pierādījumi rodami statistikas datos.
(Sk. www.na-apvieniba.lv fails 2009. gada decembrī)

Lai Jums nerastos vēl arī citas "neskaidrības", iesakām rūpīgāk iepazīties ar NA mājas lapu, īpaši rakstu par genocīdu un genocīdu pret Latviešu tautu (fails 2007. gada 27. aprīlī).

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.
(Nekādas citas vēstules no DITF studentu pašpārvaldes nav saņemtas).

Ar LLU studentu pašpārvaldi:
(LLU studentu pašpārvaldes atbilde 2010. gada 23. martā)
Jā, tautai jāzina, kas notiek Latvijā.
Tomēr LLU Studentu pašpārvalde turpmāk distancēsies no šāda veida aktivitātēm,aktīvi darbojoties savā tiešajā sfērā!

--
Ar cieņu,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Studentu pašpārvaldes Vadītājs
Juris Metums
(NA atbilde 2010. gada 9. aprīlī)
LLU studentu pašpārvaldei

Pateicamies par atbildi, kaut arī tā ir negatīva.

Mēs tomēr rezervējam sev tiesības vērsties pie LLU studentiem šajos jautājumos bez jūsu starpniecības.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.

No citiem atkārtoti uzrunātajiem adresātiem diemžēl nekādas atbildes nav saņemtas.
XIV. 2010. gada 23. martā nosūtījām visām Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām:

        Aglonas novada domei [antons.bekis*aglona.lv]
        Aizkraukles novada domei [dome*aizkraukle.lv]
        Aizputes novada domei [dome*aizpute.lv]
        Aknīstes novada pašvaldībai [akniste*jekabpils-rp.lv]
        Alojas novada domei [dome*aloja.lv]
        Alsungas novada domei [grigorijs.rozentals*suitunovads.lv]
        Alūksnes novada domei [dome*aluksne.lv]
        Amatas novada domei [elita.eglite*and.lv]
        Apes novada domei [dome*ape.lv]
        Auces novada domei [dome*dome.auce.lv]
        Ādažu novada domei [dome*adazi.lv]
        Babītes novada domei [dome*babite.lv]
        Baldones novada domei [dome*baldone.lv]
        Baltinavas novada domei [baltinava*balvi.gov.lv]
        Balvu novada domei [novadadome*balvi.gov.lv]
        Bauskas novada domei [dome*bauska.lv]
        Beverīnas novada pašvaldībai [kauguru.pag*valmraj.lv]
        Brocēnu novada domei [dome*broceni.lv]
        Burtnieku novada pašvaldībai [info*burtniekunovads.lv]
        Carnikavas novada domei [cpp*carnikava.lv]
        Cēsu novada pašvaldībai [iac*dome.cesis.lv]
        Cesvaines novada domei [dome*cesvaine.lv]
        Dagdas novada domei [dome*dagda.lv]
        Daugavpils novada domei [ddmc*drp.lv]
        Dobeles novada domei [dome*dobele.lv]
        Dundagas novada domei [info*dundaga.lv]
        Durbes novada domei [dome*durbe.lv]
        Engures novada domei [dome*enguresnovads.lv]
        Ērgļu novada domei [ergli*ergli.lv]
        Garkalnes novada domei [kanceleja*garkalne.lv]
        Gulbenes novada domei [dome*gulbene.lv]
        Iecavas novada domei [dome*iecava.lv]
        Ikšķiles novada pašvaldībai [dome*ikskile.lv]
        Inčukalna novada domei [pp*incukalns.lv]
        Ilūkstes novada domei [dome*ilukste.lv]
        Jaunjelgavas novada domei [dome*jaunjelgava.lv]
        Jaunpiebalgas novada domei [padome*jaunpiebalga.lv]
        Jaunpils novada domei [pasvaldiba*jaunpils.lv]
        Jēkabpils novada pašvaldībai [edvins.menkis*jekabpilsnovads.lv]
        Jelgavas novada domei [dome*jelgavasnovads.lv]
        Kandavas novada domei [dome*kandava.lv]
        Kārsavas novada domei [dome*karsava.lv]
        Kocēnu novada domei [info*kocenunovads.lv]
        Kokneses novada domei [pp*koknese apollo.lv]
        Krāslavas novada domei [dome*kraslava.lv]
        Krimuldas novada domei [krimulda*krimulda.pasvaldiba.gov.lv]
        Neretas novada domei [neretp*apollo.lv]
        Krustpils novada domesi priekšsēdētājs [karlis.paberzs*krustpils.lv]
        Kuldīgas novada domei [dome*kuldiga.lv]
        Ķeguma novada domei [dome*kegums.lv]
        Ķekavas novada domei [novads*kekava.lv]
        Lielvārdes novada domei [dome*lielvarde.lv]
        Līgatnes novada domei [novadadome*ligatne.lv]
        Limbažu novada pašvaldībai [dome*limbazi.lv]
        Līvānu novada domei [dome*livani.lv]
        Lubānas novada pašvaldībai [pasts*lubana.lv]
        Ludzas novada domei [dome*ludzaspils.lv]
        Madonas novada domei [dome*madona.lv]
        Mālpils novada domei [malpils*rrp.lv]
        Mārupes novada domei [marupe*marupe.lv]
        Naukšēnu novada domei [padome*naukseni.lv]
        Nīcas novada domei [padome*nica.lv]
        Ogres novada domei [ogredome*ogresnovads.lv]
        Olaines novada domei [olainesdome*olaine.lv]
        Ozolnieku novada domei [ozolnieki*ozolnieki.lv]
        Pārgaujas novada pašvaldībai [pargauja.novads*inbox.lv]
        Pāvilostas novada domei [dome*saka.lv]
        Pļaviņu novada domei [dome*plavinas.lv]
        Preiļu novada domei [dome*preili.lv]
        Priekules Novada domei [dome*priekule.lv]
        Priekuļu novada pašvaldībai [priekuli.pag*apollo.lv]
        Raunas novada domei [raunaspag*cesis.apollo.lv]
        Rēzeknes novada pašvaldībai [info*rdc.lv]
        Riebiņu novada domei [riebini*riebini.lv]
        Rojas novada domei [roja*roja.lv]
        Ropažu novada pašvaldībai [ropazi*ropazi.lv]
        Rucavas novada domei [padome*rucava.lv]
        Rugāju novada pašvaldībai [rugaji*balvi.gov.lv]
        Rundāles novada pašvaldībai [dome*rundale.lv]
        Rūjienas novada pašvaldībai [rujiena*rujiena.lv]
        Salacgrīvas novada pašvaldībai [dome*salacgriva.lv]
        Salas novada pašvaldībai [salaspag*salas.lv]
        Salaspils novada pašvaldībai [dome*salaspils.lv]
        Saldus novada pašvaldībai [dome*saldus.lv]
        Saulkrastu novada pašvaldībai [dome*saulkrasti.lv]
        Sējas novada pašvaldībai [seja*rrp.lv]
        Siguldas novada pašvaldībai [dome*sigulda.lv]
        Skrīveru novada pašvaldībai [skriveri1*apollo.lv]
        Skrundas novada pašvaldībai [dome*skrunda.lv]
        Smiltenes novada pašvaldībai [dome*smiltene.lv]
        Stopiņu novada pašvaldībai [novada.dome*stopini.lv]
        Strenču novada pašvaldībai [strencu.dome*inbox.lv]
        Talsu novada pašvaldībai [dome*talsi.lv]
        Tērvetes novada pašvaldībai [tervetesnd*zemgale.lv]
        Tukuma novada pašvaldībai [dome*tukums.lv]
        Vaiņodes novada pašvaldībai [dome*vainode.lv]
        Valkas novada pašvaldībai [novads*valka.lv]
        Varakļānu novada pašvaldībai [varaklani*varaklani.lv]
        Vārkavas novada pašvaldībai [antra.vilcane*inbox.lv]
        Vecpiebalgas novada pašvaldībai [vecpiebalga.novads*inbox.lv]
        Vecumnieku novada pašvaldībai [aija.narbute*bauskarp.lv]
        Ventspils novada pašvaldībai [info*ventspilsnd.lv]
        Viesītes novada pašvaldībai [sekretare*viesite.lv]
        Viļakas novada pašvaldībai [vilakas.novada.dome*inbox.lv]
        Viļānu novada pašvaldībai [pagasts*vilani.lv]
        Zilupes novada pašvaldībai [zilupesdome*e-apollo.lv]
        Ciblas novadapašvaldībai [ciblasnovads*ciblasnovads.lv]
        Grobiņas novada domei [dome*grobinasnovads.lv]
        Mazsalacas novada domei [Mazsalacas.dome*valmraj.lv]
        Rīgas pilsētas domei [sekretariats*riga.lv]
        Daugavpils pilsētas domei [info*daugavpils.lv]
        Jelgavas pilsētas domei [dome*dome.jelgava.lv]
        Jēkabpils pilsētas pašvaldībai [vpa*jekabpils.lv]
        Jūrmalas pilsētas domei [pasts*jpd.gov.lv]
        Liepājas pilsētas domei [apc*dome.liepaja.lv]
        Rēzeknes pilsētas domei [dome*rezekne.lv]
        Valmieras pilsētas pašvaldībai [pasts*valmiera.lv]
        Ventspils pilsētas domei [dome*ventspils.gov.lv]

Vēstuli ar sekojošu tekstu:

Cienījamie deputāti!

Lūdzam noteikt jūsu novada attieksmi par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij būtiski svarīgā jautājumā, kas izteikts internetā mājas lapā www.na-apvieniba.lv failos 2009. gada jūnijā, 2009. gada decembrī un 2010. gada martā.

Mūsuprāt jums, kā savu vēlētāju pārstāvjiem, ir jāiepazīstina tos ar minētajiem materiāliem un jānoskaidro viņu attieksmi šajā jautājumā, kurai vajadzētu būt rezultējošai jūsu attieksmes noteikšanā.

Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņu cienīga attieksme.

Atbildi gaidīsim e-pastā na_apvieniba@inbox.lv vai pastā uz adresi Rīgā, Tērbatas ielā 85 - 6, LV-1001, Jānim Pinnim, ne vēlāk, kā līdz š.g. 15.maijam.

Ja jūsu attieksme būs pozitīva, ceram, tā saturēs arī informāciju par vietējās NA atbalsta grupas (nodaļas) izveidošanu. Tās dalībnieku skaitu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un saziņas līdzekli turpmāku operatīvu savstarpēju kontaktu uzturēšanai.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā apvienība" Valde.

P.S. Mūsuprāt, nesaņēmuši noteiktu atbildi uz mūsu lūgumu, mēs varēsim šo saraksti publiskot, jo tajā nav nekā personīga un ir labāk, ja tauta zin, kas notiek Latvijā valstij būtiski svarīgos jautājumos.

Atbildes saņēmām un attiecīgi sarakstījāmies ar Pļaviņu, Daugavpils, Baldones un Valkas novadu pašvaldībām:

Ar Pļaviņu novada pašvaldību:

(Pļaviņu novada pašvaldības atbilde 2010. gada 25. martā) Labdien!

Atbalstām jūsu ieceri.

Ar cieņu,
Gunta Žilde
Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja
(NA atbilde 2010. gada 9. aprīlī) Godātie deputāti!

Esam ļoti gandarīti par jūsu pozitīvo attieksmi. Pļaviņu novads, izrādās, ir pirmais Latvijā, kas nostājies uz nacionālas attīstības ceļa.
Būtu vēl labāk, ja tajā rastos arī pirmās NA atbalsta grupas (nodaļas), jo ar attieksmi vien mums savu valsti atjaunot neizdosies.
Tomēr - cepuri nost!

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.


Ar Daugavpils novada pašvaldību:

(Daugavpils novada pašvaldības atbilde 2010. gada 25. martā) Labdien!

Jūsu lūgums 25.03.2010. pārsūtīts Daugavpils pilsētas domes deputātiem.

Ar cieņu,
Daugavpils pilsētas domes informācijas birojs
654-04344; 654-04399
(Diemžēl nekādas citas atbildes no Daugavpils novada nav saņemtas).

Ar Baldones novada domi:

(Baldones novada pašvaldības atbilde 2010. gada 26. martā) Labdien! Diemžēl Jūsu norādīto mājas lapu nevaram atvērt, tādēļ iepazīties ar tur ievietotiem failiem nevaram.
Varbūt adresē ir kāda kļūda?
Domes priekšēdētāja Karina Putniņa
(NA atbilde 2010. gada 6. aprīlī) Sveicināti!

Adresē kļūdas nav. Vienīgi var gadīties, ka ir bijis kāds īslaicīgs pārtraukums mājas lapas darbībā, bet citādi mājas lapa darbojas lieliski visu laiku.

Varbūt jūsu birojā ir kādi aizliegumi apmeklēt konkrētas mājas lapas (kā bieži mēdz būt ar dažādām spēļu un citu izklaides veidu lapām)? Varbūt nejauši ir nobloķējusies arī mūsu lapa.. Ja tā, tad lūdzu pamēģiniet to atvērt no cita interneta pieslēguma.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība"
www.na-apvieniba.lv
(Nekādas citas vēstules no Baldones novada pašvaldības nav saņemtas).

Ar Valkas novada pašvaldību:

(Valkas novada pašvaldības atbilde 2010. gada 29. martā) Godātā „Nacionālās apvienības” valde!
Lai noskaidrotu novada, t.i., novada iedzīvotāju attieksmi kādā jautājumā, ir jāveic socioloģiski pētījumi. Tas neietilpst pašvaldības funkcijās. Šādas aptaujas, intervijas vai citus informācijas ieguves paņēmienus Jūs varat pielietot paši bez saskaņojuma ar pašvaldību.
Arī Jūsu apvienības atbalsta grupu veidošana ir tikai Jūsu pašu ziņā, kā tas noteikts tiesību aktos. Lai nevienam nebūtu pamata apgalvot, ka „pašreizējā valsts vara ir izvērsusi plašu propagandas kampaņu”, kā teikts kādā no Jūsu rakstiem.

Ar cieņu – domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs
(NA atbilde 2010. gada 29. martā) Godātais Valkas novada domes priekšsēdētāja kungs!

Mūsuprāt, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju attieksmi NA izvirzītajos jautājumos, socioloģiski pētījumi nav vajadzīgi;

Nevajag šos jautājumus pārāk sarežģīt, tikai tādēļ, ka ir nepārvarama vēlēšanās no tiem norobežoties. Tieši tādēļ ne vien jūsu novada, bet arī visu citu novadu iedzīvotāji šobrīd atrodas dziļā politiski ekonomiskā krīzē, bez cerībām no tās izkļūt. Mums nešķiet, ka Jums par to nebūtu nekāda daļa.

Mūsuprāt šo jautājumu konstruktīva apspriešana ar pagastu un pilsētas(u) pārstāvjiem, kas ir novada iedzīvotāju pārstāvji un to kopējā viedokļa noskaidrošana, tomēr var būt Jūsu kompetencē. Novads no tā varētu tikai iegūt.

"Tev piedots tiks, ja nevarēji, bet it nekad, ja negribēji". (Ibsens)
Vēlam veiksmi!

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.
(Nekādas citas vēstules no Valkas novada domes nav saņemtas).

No pārējo novadu un pilsētu pašvaldībām nekādas atbildes nav saņemtas.
XV. 2010. gada 6. aprīlī tika nosūtīta vēstule Latvijas Nacionālajai Frontei (caur mājaslapu - http://www.dddlnf.com/component/option,com_contact/Itemid,3/) ar sekojošu tekstu:

Cienītā DDD redakcija!

Kaut gribējuši, mēs nevaram būt apmierināti ar publikāciju jūsu avīzē (1. - 15. aprīlis) par NA Paziņojumu (nevis tā publicēšanu), sekojošu iemeslu dēļ;
Samazinot Paziņojuma tekstu par divām trešdaļām, to vairs nekādi nevar atzīt par "nedaudz saīsinātu", jo vairāk tādēļ, ka nepublicētā teksta daļa satur virsrakstā paredzēto informāciju par pašreizējo politisko situāciju un ir arī pamatojums publicētajai Paziņojuma beigu daļai.
Bez tam publicētajā daļā sastopama kļūda un pat liekvārdība, kādu orģināla tekstā nav, piem. vārda "apvienošanos" vietā publicēts "pavienošanos", kas šo vārdu padara ne vien bezjēdzīgu, bet arī smieklīgu.
Tā rezultātā NA Paziņojums jūsu publikācijā ir zaudējis tam paredzēto nozīmi un kļuvis par kaut ko, nevis to, kādam tam jābūt.
Arī redakcijas piebildē minētais aizrādījums par LNF, kā 18. novembra LR atjaunošanas entuziastes, nepieminēšanu paziņojumā, ir vismaz nekorekts, ievērojot, ka pirms vairākiem gadiem mēs vērsāmies pie LNF (ar L.Apines starpniecību) ar lūgumu atbalstīt "Atklāto aicinājumu visām Latvijas politiskajām organizācijām", kas saturēja konkrētus priekšlikumus 18. novembra LR atjaunošanai "de facto". Šis lūgums, atšķirībā no dažām citām s/o, tika noraidīts, turklāt bez argumentācijas.
Mūsuprāt šo publikāciju, kā sevi neattaisnojošu, vēlams atsaukt ar piebildi, ka NA Paziņojums (nesaīsināts, jo nekā lieka tajā nav) tiks publicēts tuvākajos avīzes numuros, vai gadījumā, ja tas nebūs iespējams (kas maz ticams), interesentiem ir pieejams NA mājas lapā www.na-apvieniba.lv fails 2010. gada martā.
Ja nevēlēsieties šo vēstuli publicēt vai adekvāti uz to reaģēt, mēs to publicēsim savā mājas lapā, jo nekā personīga tajā nav un būs labāk, ja tauta zin, kas notiek Latvijā valstiski svarīgos jautājumos.

s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.

P.S. Atgādinām, ka joprojām gaidām LNF atbildi uz 12. janvārī nosūtīto vēstuli ar lūgumu noteikt attieksmi par NA viedokļiem līdzīgos jautājumos.
Ja atbildes nebūs, arī šo saraksti mēs publicēsim savā mājas lapā.

Ne uz šo, ne iepriekšējo vēstuli nekāda atbilde nav saņemta.
XV. Laikā no 2010. gada 19. līdz 30. aprīlim (ieskaitot), izsūtījām vēstules ar sekojošu tekstu:

s/o "Nacionālā Apvienība" lūgums
Cienījamā pagasta pārvalde!

Lūdzam noteikt jūsu pagasta attieksmi par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij būtiski svarīgā jautājumā, kas izteikts internetā mājas lapā www.na-apvieniba.lv failos 2009. gada jūnijā, 2009. gada decembrī un 2010. gada martā.
Mūsuprāt jums, kā savu vēlētāju pārstāvjiem, ir jāiepazīstina tos ar minētajiem materiāliem un jānoskaidro viņu attieksmi šajā jautājumā, kurai vajadzētu būt rezultējošai jūsu attieksmes noteikšanā.
Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņu cienīga attieksme.
Atbildi gaidīsim epastā na_apvieniba@inbox.lv vai pastā uz adresi Rīgā, Tērbatas ielā 85 - 6, LV-1001, ne vēlāk, kā līdz š.g. 15.maijam.
Ja jūsu attieksme būs pozitīva, ceram, tā saturēs arī informāciju par vietējās NA atbalsta grupas (nodaļas) izveidošanu. Tās dalībnieku skaitu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un saziņas līdzekli turpmāku operatīvu savstarpēju kontaktu uzturēšanai.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā apvienība" Valde.

P.S. Mūsuprāt, nesaņēmuši noteiktu atbildi uz mūsu lūgumu, mēs varēsim šo saraksti publiskot, jo tajā nav nekā personīga un ir labāk, ja tauta zin, kas notiek Latvijā valstij būtiski svarīgos jautājumos.

sekojošām pagastu pašvaldībām:

    Grāveru pagasts - graveri**aglona.lv
    Kastuļinas pagasts - kastulina**aglona.lv
    Šķeltovas pagasts - skeltova**aglona.lv
    Cīravas pagasts - padome**cirava.lv
    Kazdangas pagasts - padome**kazdanga.lv
    Staiceles pilsēta un pagasts - staiceles.dome**staicele.lv     Braslavas pagasts - braslava**inbox.lv
    Brīvzemnieku pagasts - brivzemnieki**ml.lv
    Jaunlaicenes pagasta pārvalde - jaunlaicene**jaunlaicene.lv
    Amatas pagasta pārvalde - giksi**and.lv
    Nītaures pagasta pārvalde - nitaure**and.lv
    Skujenes pagasta pārvalde - skujene**and.lv
    Zaubes pagasta pārvalde - zaube**and.lv
    Gaujienas pagasts - padome**gaujiena.lv
    Trapenes pagasts - trapene**ape.lv
    Virešu pagasts - viresi**ape.lv
    Īles pagasts - ilespp**zemgale.lv
    Lielauces pagasts - lielaucespp**zemgale.lv
    Ukru pagasts - ukrupp**zemgale.lv
    Vītiņu pagasts - vitinupp**zemgale.lv
    Salas pagasts - info**sala.lv
    Bērzkalnes pagasts - berzkalne**balvi.gov.lv
    Bērzpils pagasts - berzpils**balvi.gov.lv
    Briežuciema pagasts - briezuciems**balvi.gov.lv
    Krišjāņu pagasts - krisjani**balvi.gov.lv
    Kubuļu pagasts - kubuli**balvi.gov.lv
    Lazdulejas pagasts - lazduleja**balvi.gov.lv
    Tilžas pagasts - tilza**balvi.gov.lv
    Vectilžas pagasts - vectilza**balvi.gov.lv
    Vīksnas pagasts - viksna**balvi.gov.lv
    Brunavas pagasts - brunava**bauska.lv
    Codes pagasts - code**bauska.lv
    Dāviņu pagasts - davini**bauskarp.lv
    Gailīšu pagasts - nav norādīts epasts
    Īslīces pagasts - islice**bauskarp.lv
    Mežotnes pagasts - mezotne**bauskarp.lv
    Vecsaules pagasts - vecsaule**bauskarp.lv
    Brenguļu pagasts - brengulu.pagasts**valmraj.lv
    Kauguru pagasts - kauguru.pag**valmraj.lv
    Trikātas pagasts - trikatas_pag**inbox.lv
    Burtnieku pagasts - burtnieku.pagasts**burtniekunovads.lv
    Ēveles pagasts - eveles.pagasts**burtniekunovads.lv
    Matīšu pagasts - matisu.pagasts**burtniekunovads.lv
    Rencēnu pagasts - rencenu.pagasts**burtniekunovads.lv
    Valmieras pagasts - valmieras.pagasts**burtniekunovads.lv
    Vecates pagasts - vecates.pagasts**burtniekunovads.lv
    Vaives pagasts - vaive**novads.cesis.lv
    Andrupenes pagasts - andrupene**dagda.lv
    Andzeļu pagasts - andzeli**dagda.lv
    Asūnes pagasts - asune**dagda.lv
    Bērziņu pagasts - berzini**dagda.lv
    Ezernieku pagasts - ezernieki**dagda.lv
    Konstantinovas pagasts - konstantinova**dagda.lv
    Ķepovas pagasts - kepova**dagda.lv
    Svariņu pagasts - svarini**dagda.lv
    Šķaunes pagasts - skaune**dagda.lv
    Ambeļu pagasts - padome**ambeli.lv
    Biķernieku pagasts - padome**bikerniekupag.lv
    Demenes pagasts - padome**demene.lv
    Dubnas pagasts - padome**dubna.lv
    Kalupes pagasts - padome**kalupe.lv
    Laucesas pagasts - padome**laucese.lv
    Līksnas pagasts - padome**liksna.lv
    Maļinovas pagasts - padome**malinova.lv
    Medumu pagasts - padome**medumi.lv
    Naujenes pagasts - padome**naujene.lv
    Nīcgales pagasts - padome**nicgale.lv
    Salienas pagasts - padome**saliena.lv
    Skrudalienas pagasts - padome**skrudaliena.lv
    Sventes pagasts - padome**svente.lv
    Tabores pagasts - padome**tabore.lv
    Vaboles pagasts - padome**vabolespag.lv
    Vecsalienas pagasts - padome**vecsaliena.lv
    Višķu pagasts - padome**viski.lv
    Annenieku pagasts - annenieki**dobele.lv
    Auru pagasts - auri**dobele.lv
    Bērzes pagasts - berze**dobele.lv
    Bikstu pagasts - biksti**dobele.lv
    Dobeles pagasts - dobeles**dobele.lv
    Jaunbērzes pagasts - jaunberze**dobele.lv
    Krimūnu pagasts - krimunas**dobele.lv
    Naudītes pagasts - naudite**dobele.lv
    Penkules pagasts - penkule**dobele.lv
    Zebrenes pagasts - zebrene**dobele.lv
    Dunalkas pagasts - padome**dunalka.lv
    Engures pagasts - engure**enguresnovads.lv
    Lapmežciema pagasts - info**lapmezciems.lv
    Jumurdas pagasts - jumurdas.pagasts**ergli.lv
    Sausnējas pagasts - sausnejas.pagasts**ergli.lv
    Bārtas pagasts - padome**barta.lv
    Gaviezes pagasts - padome**gavieze.lv
    Beļavas pagasts - belava**gulbene.lv
    Daukstu pagasts - stari**gulbene.lv
    Druvienas pagasts - pagasts**gulbene.lv
    Galgauskas pagasts - gp**gulbene.lv
    Jaungulbenes pagasts - jaungulbene**gulbene.lv
    Lejasciema pagasts - lejasciems**gulbene.lv
    Litenes pagasts - litenes.pagasts**gulbene.lv
    Lizuma pagasts - lizumapagasts**gulbene.lv
    Līgo pagasts - ligo**gulbene.lv
    Rankas pagasts - ranka**gulbene.lv
    Stāmerienas pagasts - vecstameriena**gulbene.lv
    Stradu pagasts - stradu.pagasts**gulbene.lv
    Tirzas pagasts - tirzaspagasts**gulbene.lv
    Tīnūžu pagasts - tinuzi**ikskile.lv
    Vangažu pilsēta - vangazi**latnet.lv
    Bebrenes pagasts - parvalde**bebrene.lv
    Dvietes pagasts - parvalde**dviete.lv
    Eglaines pagasts - parvalde**eglaine.lv
    Pilskalnes pagasts - parvalde**pilskalne.lv
    Subates pilsēta - parvalde**subate.lv
    Šēderes pagasts- parvalde**sedere.lv
    Daudzeses pagasts - pagasts**daudzese.lv
    Seces pagasts - secepp**inbox.lv
    Sērenes pagasts - serenespagasts**navigator.lv
    Staburaga pagasts - aina.kise**inbox.lv
    Sunākstes pagasts - sunakste**inbox.lv
    Ābeļu pagasts - abeli**jekabpilsnovads.lv
    Dignājas pagasts - dignaja**jekabpilsnovads.lv
    Dunavas pagasts - dunava**jekabpilsnovads.lv
    Kalna pagasts - kalna**jekabpilsnovads.lv
    Leimaņu pagasts - leimani**jekabpilsnovads.lv
    Rubenes pagasts - rubene**jekabpilsnovads.lv
    Zasas pagasts - zasa**jekabpilsnovads.lv
    Elejas pagasts - elejaspp**jelgavasnovads.lv
    Glūdas pagasts - gludaspp**jelgavasnovads.lv
    Jaunsvirlaukas pagasts - jaunsvirlaukaspp**jelgavasnovads.lv
    Kalnciema pagasts - kalnciemapp**jelgavasnovads.lv
    Lielplatones pagasts - lielplatonespp**jelgavasnovads.lv
    Līvbērzes pagasts - livberzespp**jelgavasnovads.lv
    Platones pagasts - platonespp**jelgavasnovads.lv
    Sesavas pagasts - sesavaspp**jelgavasnovads.lv
    Svētes pagasts - svetespp**jelgavasnovads.lv
    Valgundes pagasts - valgundespp**jelgavasnovads.lv
    Vilces pagasts - vilcespp**jelgavasnovads.lv
    Vircavas pagasts - vircavaspp**jelgavasnovads.lv
    Zaļenieku pagasts - zaleniekupp**jelgavasnovads.lv
    Goliševas pagasts - goliseva**karsava.lv
    Malnavas pagasts - malnava**karsava.lv
    Mērdzenes pagasts - merdzene**karsava.lv
    Mežvidu pagasts - mezvidi**karsava.lv
    Salnavas pagasts - salnava**karsava.lv
    Bērzaines pagasts - berzaines.pagasts**kocenunovads.lv
    Dikļu pagasts - Diklu.pagasts**kocenunovads.lv
    Vaidavas pagasts - Vaidavas.pagasts**kocenunovads.lv
    Zilākalna pagasts - zilakalna.pagasts**kocenunovads.lv
    Bebru pagasts - bebrupagpad**inbox.lv
    Iršu pagasts - irsis**apollo.lv
    Aulejas pagasts - auleja**kraslava.lv
    Indras pagasts - indra**kraslava.lv
    Izvaltas pagasts - izvalta**kraslava.lv
    Kalniešu pagasts - kalniesi**kraslava.lv
    Kaplavas pagasts - kaplava**kraslava.lv
    Kombuļu pagasts - kombuli**kraslava.lv
    Piedrujas pagasts - piedruja**kraslava.lv
    Robežnieku pagasts - robeznieki**kraslava.lv
    Skaistas pagasts - skaista**kraslava.lv
    Ūdrīšu pagasts - udrisi**kraslava.lv
    Atašienes pagasts - atasiene**krustpils.lv
    Krustpils pagasts - krustpils**krustpils.lv
    Kūku pagasts - dzintars.kalnins**krustpils.lv
    Mežāres pagasts - mezare**krustpils.lv
    Vīpes pagasts - vipe**krustpils.lv
    Gudenieku pagasts - gudenieki**kuldiga.lv
    Īvandes pagasts - ivandespp**kuldiga.lv
    Kurmāles pagasts - kurmale**kuldiga.lv
    Padures pagasts - padure**apollo.lv
    Rendas pagasts - pagasts**renda.lv
    Rumbas pagasts - rumbas.pag**kuldiga.lv
    Turlavas pagasts - marcis.brantevics**pcabc.lv
    Vārmes pagasts - varme**kuldiga.lv
    Birzgales pagasts - pagasts**birzgale.oic.lv
    Baložu pilsēta - aivars.stikuts**kekava.lv
    Daugmales pagasts - ugis.volosovskis**kekava.lv
    Jumpravas pagasts - jumprava**lielvarde.lv
    Lēdmanes pagasts - ledmane.pagasts**inbox.lv
    Līgatnes pagasts - ligatnes.pagasts**ligatne.lv
    Limbažu pagasts - limbazi**pagasts.apollo.lv
    Katvaru pagasts - katvari**pociems.lv
    Pāles pagasts - pasts**pale.pvis.lv
    Skultes pagasts - modrite.sermule**skulte.lv
    Umurgas pagasts - umurgas.pagasts**apollo.lv
    Vidrižu pagasts - vidrizu.padome**apollo.lv
    Viļķenes pagasts - vilkenepp**e-apollo.lv
    Aronas pagasts - arona**madona.lv
    Barkavas pagasts - barkava**madona.lv
    Bērzaunes pagasts - berzaune**madona.lv
    Dzelzavas pagasts - dzelzpag**madona.lv
    Kalsnavas pagasts - kalsnava**madona.lv
    Lazdonas pagasts - lazdona**madona.lv
    Liezēres pagasts - liezere**madona.lv
    Ļaudonas pagasts - laudona**madona.lv
    Mārcienas pagasts - marciena**madona.lv
    Mētrienas pagasts - metriena**madona.lv
    Ošupes pagasts - osupe**madona.lv
    Praulienas pagasts - prauliena**madona.lv
    Sarkaņu pagasts - sarkani**madona.lv
    Vestienas pagasts - vestiena**madona.lv
    Mazzalves pagasts - mazzalvespp**apollo.lv
    Neretas pagasts - juris.zalitis**inbox.lv
    Pilskalnes pagasts - darbonisp**e-apollo.lv
    Zalves pagasts - zalvesparvalde**inbox.lv
    Otaņķu pagasts - padome**otanki.lv
    Krapes pagasts - krapes.pagasts**gmail.com
    Ķeipenes pagasts - keippag**inbox.lv
    Lauberes pagasts - pagasts**laubere.lv
    Madlienas pagasts - mpp**madliena.apollo.lv
    Mazozolu pagasts - mazozoli**inbox.lv
    Meņģeles pagasts - mepp**inbox.lv
    Ogresgala pagasts - pagasts**ogresgals.oic.lv
    Suntažu pagasts - pagasts**suntazi.oic.lv
    Taurupes pagasts - pagasts**taurupe.lv
    Olaines pagasts - olainep**apollo.lv
    Sidrabenes pagasts - sidrabene**ozolnieki.lv
    Raiskuma pagasts - nellija.lapsane**pargaujasnovads.lv
    Stalbes pagasts - laima.poriete**pargaujasnovads.lv
    Straupes pagasts - sigita.romanovska**pargaujasnovads.lv
    Vērgales pagasts - padome**vergale.lv
    Sakas pagasts - padome**saka.lv
    Aizkalnes pagasts - aizkalne**preili.lv
    Pelēču pagasts - peleci**preili.lv
    Saunas pagasts - sauna**preili.lv
    Bunkas pagasts - padome**bunka.lv
    Virgas pagasts - padome**virga.lv
    Gramzdas pagasts - gramzda**e-apollo.lv
    Kalētu pagasts - padome**kaleti.lv
    Liepas pagasts - liepa.pagasts**apollo.lv
    Mārsnēnu pagasts - marsneni**dome.cesis.lv
    Veselavas pagasts - veselavaspag**apollo.lv
    Audriņu pagasts - info**audrini.lv
    Bērzgales pagasts - info**berzgale.lv
    Čornajas pagasts - info**cornaja.lv
    Dricānu pagasts - dricanu_pagasts**navigator.lv
    Feimaņu pagasts - info**feimani.lv
    Gaigalavas pagasts - info**gaigalava.lv
    Griškānu pagasts - Zoja.Lipska**griskani.lv
    Ilzeskalna pagasts - info**ilzeskalns.lv
    Kantinieku pagasts - info**kantinieki.lv
    Kaunatas pagasts - info**kaunata.lv
    Lendžu pagasts - info**lendzi.lv
    Lūznavas pagasts - info**luznava.lv
    Mākoņkalna pagasts - info**makonkalns.lv
    Maltas pagasts - info**malta.lv
    Nautrēnu pagasts - nautreni.pag**e-apollo.lv
    Ozolaines pagasts - info**ozolaine.lv
    Ozolmuižas pagasts - info**ozolmuiza.lv
    Pušas pagasts - info**pusa.lv
    Rikavas pagasts - info**rikava.lv
    Sakstagala pagasts - info**sakstagals.lv
    Silmalas pagasts - info**silmala.lv
    Stoļerovas pagasts - info**stolerova.lv
    Stružānu pagasts - struzanu_pagasts**navigator.lv
    Vērēmu pagasts - info**veremi.lv
    Galēnu pagasts - galeni**riebini.lv
    Riebiņu pagasts - riebini.parvalde**riebini.lv
    Rušonas pagasts - rusona**riebini.lv
    Silajāņu pagasts - silajani**riebini.lv
    Sīļukalna pagasts - silukalns**riebini.lv
    Stabulnieku pagasts - stabulnieki**riebini.lv
    Mērsraga pagasts - mersrags**navigator.lv
    Svitenes pagasts - svitene**rundale.lv
    Viesturu pagasts - viesturi**rundale.lv
    Ipiķu pagasts - ipiki**rujiena.lv
    Jeru pagasts - jeri**rujiena.lv
    Lodes pagasts - lode**rujiena.lv
    Vilpulkas pagasts - vilpulka**rujiena.lv
    Ainažu pilsēta+pagasts - dome**ainazi.lv
    Liepupes pagasts - pagasts**liepupe.apollo.lv
    Sēlpils pagasts - selpils**jekabpils-rp.lv
    Ezeres pagasts - ezere**saldus.lv
    Jaunauces pagasts + Rubas pagasts - jaunauce.ruba**saldus.lv
    Jaunlutriņu pagasts + šķēdes pagasts - jaunlutrini.skede**saldus.lv
    Kursīšu pagasts - kursisi**saldus.lv
    Lutriņu pagasts - lutrini**saldus.lv
    Nīgrandes pagasts - nigrande**saldus.lv
    Novadnieku pagasts - novadnieki**saldus.lv
    Pampāļu pagasts - pampali**saldus.lv
    Saldus pagasts - saldus.pagasts**saldus.lv
    Vadakstes pagasts - vadakste**saldus.lv
    Zaņas pagasts - zana**saldus.lv
    Zirņu pagasts - zirni**saldus.lv
    Zvārdes pagasts - zvarde**saldus.lv
    Allažu pagasts - inguna.zirne**sigulda.lv
    Mores pagasts - more**sigulda.lv
    Siguldas pagasts - allazi**sigulda.lv
    Bilskas pagasts - bilskas.pagasts**inbox.lv
    Blomes pagasts - blomespagasts**inbox.lv
    Brantu pagasts - pagastsbranti**inbox.lv
    Grundzāles pagasts - grundzales.pagasts**inbox.lv
    Launkalnes pagasts - launkalne**inbox.lv
    Palsmanes pagasts - palsmane**inbox.lv
    Smiltenes pagasts - smiltpag**inbox.lv
    Variņu pagasts - varini**hawk.lv
    Balgales pagasts - balgale.parvalde**talsi.lv
    Ģibuļu pagasts - gibuli.parvalde**talsi.lv
    Īves pagasts - ive.parvalde**talsi.lv
    Ķūļciema pagasts - kulciems.parvalde**talsi.lv
    Laidzes pagasts - laidze.parvalde**talsi.lv
    Laucienes pagasts - lauciene.parvalde**talsi.lv
    Lībagu pagasts - libagi.parvalde**talsi.lv
    Lubes pagasts - lube.parvalde**talsi.lv
    Sabiles pilsēta + Abavas pagasts - sabile.parvalde**talsi.lv
    Stendes pilsēta - stende.parvalde**talsi.lv
    Strazdes pagasts - strazde.parvalde**talsi.lv
    Valdemārpils pilsēta - valdemarpils.parvalde**talsi.lv
    Valdgales pagasts - valdgale.parvalde**talsi.lv
    Vandzenes pagasts - vandzene.parvalde**talsi.lv
    Virbu pagasts - virbi.parvalde**talsi.lv
    Bukaišu pagasts - bukaisupc**zemgale.lv
    Degoles pagasts - degole**tukums.lv
    Džūkstes pagasts - dzukste**tukums.lv
    Irlavas pagasts - irlava**tukums.lv
    Jaunsātu pagasts - jaunsati**tukums.lv
    Lestenes pagasts - lestene**tukums.lv
    Sēmes pagasts - seme**tukums.lv
    Slampes pagasts - slampe**tukums.lv
    Tumes pagasts - tume**tukums.lv
    Zentenes pagasts - zentene**tukums.lv
    Ērģemes pagasts - ergeme**valka.lv
    Kārķu pagasts - karki**valka.lv
    Valkas pagasts - pagasts**valka.lv
    Vijciema pagasts - vijciems**valka.lv
    Zvārtavas pagasts - zvartava**valka.lv
    Murmastienes pagasts - murmastiene**madona.lv
    Dzērbenes pagasts - dzerbpagasts**apollo.lv
    Inešu pagasts - inesi.parvalde**inbox.lv
    Kaives pagasts - kaive.pagasts**inbox.lv
    Taurenes pagasts - 4taurenis**dome.cesis.lv
    Bārbeles pagasts - barbele**vecumnieki.lv
    Kurmenes pagasts - kurmene**vecumnieki.lv
    Skaistkalnes pagasts - skaistkalne**vecumnieki.lv
    Stelpes pagasts - stelpe**vecumnieki.lv
    Valles pagasts - valle**vecumnieki.lv
    Ances pagasts - ance**ziemelkurzeme.lv
    Jūrkalnes pagasts - jurkalne**inbox.lv
    Piltenes pagasts - piltene_dome**inbox.lv
    Ugāles pagasts - ugalepad**navigator.lv
    Usmas pagasts - usmas_pagasts**navigator.lv
    Užavas pagasts - uzava**inbox.lv
    Vārves pagasts - PPVarve**inbox.lv
    Ziru pagasts - ziras.pp**inbox.lv
    Zlēku pagasts - zlekas**navigator.lv
    Elkšņu pagasts - d_cernauskis**inbox.lv
    Rites pagasts - gunta.dobrovska**viesite.lv
    Saukas pagasts - daiga.perkone**viesite.lv
    Kupravas pagasts - kuprava**vilaka.lv
    Medņevas pagasts - medneva**vilaka.lv
    Susāju pagasts - susaji**vilaka.lv
    Šķilbēnu pagasts - skilbeni**vilaka.lv
    Vecumu pagasts - vecumi**vilaka.lv
    Žīguru pagasts - ziguri**vilaka.lv
    Dekšāres pagasts - deksares**vilanunovads.lv
    Sokolku pagasts - info**sokolki.lv

Jāatzīmē gan, ka kļūdas dēļ liela daļa pagastu mūsu vēstules saņēma ar uzrunu "Cienījamie deputāti!", kas, kaut arī nemainīja vēstules būtību, bet tomēr radīja dažus pārpratumus. Diemžēl tie arī bija vienīgie no kā saņēmām kaut kādas atbildes un tās bija sekojošas:

Lizuma pagasta pārvaldes atbilde 2010. gada 28. aprīlī
Labdien!
Jūsu vēstule ir saņemta Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē 2010.gada 28.aprīlī..
Tā kā vēstules adresāts ir deputāti, tā ir pārsūtīta novada domei uz e-pastu
dome**gulbene.lv
Ar cieņu,
Lizuma pagasta pārvaldes lietvede
Inta Dārzniece
tālr. 64497649
mob.t. 26591281
e-pasts: inta.darzniece**lizums.lv
www.lizums.lv

Zasas pagasta pārvaldes atbilde 2010. gada 28. aprīlī
Šī ir pagasta administrācijas adrese. Lūdzu adresējiet savu
lūgumu deputātiem, kā esat to minējuši uzrunā. Pagasta
pārvaldei nav pienākums popularizēt Jūsu
apvienības viedokli. Tas jādara Jums pašiem likumā noteiktā
kārtībā.
NA atbilde Zasas pagasta pārvaldei 2010. gada 30. aprīlī
Mūsu lūgums pēc būtības ir domāts apspriešanai novada un pagastu iedzīvotājiem. Mūsuprāt novada un pagastu pārvaldes var par mūsu lūgumu viņus informēt. Tas var būt gan novada, gan pagastu pārvalžu kompetencē, ko arī lūdzam izdarīt.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.

Kauguru pagasta pārvaldes (Valmieras novada domes) atbilde 2010. gada 29. aprīlī
---------- Pārsūtītais ziņojums ----------
No: Maris Zvirbulis <maris592**inbox.lv>
Datums: 2010. gada 29. aprīlis 10:29
Temats: Re: Fwd: s/o "Nacionālā Apvienība" lūgums
Kam: Kauguru pagasts <kauguru.pag**valmraj.lv>


Labdien.

Atieksmi mēs varam izteikt par konkrētiem dokumentiem.Šos dokumentus mēs
varam arī ievietot mājas lapā iedzīvotāju apspriešanai.Ne man ne deputātiem
dotajā situācijā nan īstas skaidrības.Lugums ir pārsūtīt dukumentu kuram Jūs
gribat saņemt deputātu atbalstu.

Ar cieņu domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis.
NA atbilde Kauguru pagasta pārvaldei (Valmieras novada domei) 2010. gada 30. aprīlī
Valmieras novada domes priekšsēdētājam Mārim Zvirbulim.

Jūsu interesējošie dokumenti ir minēti mūsu 2010. gada 25. aprīlī sūtītajā vēstulē. Tie ir atrodami mūsu mājas lapā www.na-apvieniba.lv failos 2009. gada jūnijā, 2009. gada decembrī un 2010. gada martā.

Un vēl, ja bez tam ir vēl kādas neskaidrības, lūdzam rūpīgāk iepazīties ar mūsu mājas lapas saturu.

Ar cieņu
s/o "Nacionālā Apvienība" Valde.

Lūznavas pagasta pārvaldes atbilde 2010. gada 30. aprīlī
Lūznavas pagasta pārvaldē nestrādā neviens deputāts. Jūsu vēstule būtu jāadresē Rēzeknes novada domei.

Ar cieņu, pagasta pārvaldes sekretāre j.Mežule

NA atbilde Lūznavas pagasta pārvaldei 2010. gada 30. aprīlī
Pateicamies par atbildi. Mūsu lūgums pēc būtības ir domāts pagasta iedzīvotāju attieksmes noskaidrošanai. Tas varētu būt jūsu, kā pagasta pārvaldes, kompetencē, ko arī lūdzam izdarīt.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā Apvienība" valde.

Diemžēl neviens cits no 352 uzrunātajiem pagastiem nekādu atbildi nav sniedzis.XVI. Sekojošiem 73 pagastiem nedarbojās vai nebija atrodamas e-pasta adreses:

    Kalvenes pagasts - Aizkraukles novads, Kalvenes pag., Skolas 21, LV- 3443
    Lažas pagasts - Aizkraukles novads, Aizpute, Jāņa 12, LV- 3456
    Asares pagasts - Asare, "Vecmuiža", Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210
    Gārsenes pagasts - Gārsene, "Akācijas", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218
    Alsviķu pagasts - Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
    Annas pagasts - Anna, "Smiltis", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
    Ilzenes pagasts - Jaunzemi, "Jaunozoli" - 5, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
    Jaunalūksnes pagasts - Kolberģis, "Dālderi", Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
    Jaunannas pagasts - Jaunanna, "Meijeri", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
    Kalncempju pagasts - Kalncempji, "Cempji", Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
    Liepnas pagasts - Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
    Malienas pagasts - Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
    Mālupes pagasts - Mālupe, "Doktorāts", Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
    Mārkalnes pagasts - Mārkalne, "Pagastmāja", Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
    Pededzes pagasts - Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
    Veclaicenes pagasts - Korneti, "Vaiņagi", Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
    Zeltiņu pagasts - Zeltiņi, "Strazdiņi", Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
    Ziemeru pagasts - Māriņkalns, "Pagastmāja", Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
    Bēnes pagasts - Bēne, Centrālais laukums 3, Bēnes pagasts, Auces novads, LV-3711
    Blīdenes pagasts - "Ievas", c. Blīdene, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, Saldus rajons, LV-3852
    Gaiķu pagasts - "Tautas nams", p/n. Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu novads, Saldus raj., LV-3873
    Remtes pagasts - "Kantora ēka", Remtes pagasts, Brocēnu novads, Saldus rajons, LV-3871
    Kalkūnes pagasts - Ķieģeļu ielā 4, Kalkūnes ciems, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5412
    Kolkas pagasts - "Brigas", Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov.
    Gaviezes pagasts - "Āmuļi", Gaviezes pagasts, Grobiņas novads, LV 3431
    Medzes pagasts - Priedes, Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV 3461
    Zosēnu pagasts - "Jūrnieki", Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133
    Viesatu pagasts - Viesatas, "Viekaļas", Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142
    Cēres pagasts - „Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV - 3122
    Matkules pagasts - „Bērzi”, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads, LV 3232
    Vānes pagasts - "Klintis", Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, LV-3131
    Zantes pagasts - Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-3134
    Zemītes pagasts - „Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV 3135
    Krāslavas pagasts - Ezerkalns, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5601
    Lēdurgas pagasts - E. Melngaiļa 2, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012
    Variešu pagasts - Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236
    Ēdoles pagasts - Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3310
    Kabiles pagasts - „Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3314
    Laidu pagasts - "Pagastmāja", Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV- 3317
    Pelču pagasts - „Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV 3322
    Snēpeles pagasts - „Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3328
    Rembates pagasts - Rembate, Lielvārdes 3, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016
    Jersikas pagasts - Jersikas pagasta pārvalde, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
    Rožupes pagasts - Rožupes pagasta pārvalde, Skolas ielā 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327
    Rudzātu pagasts - Rudzātu pagasta pārvalde, Rudzāti, Miera 1, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
    Sutru pagasts - Sutru pagasta pārvalde, Sutri, Uzvaras 5, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
    Turku pagasts - Turku pagasta pārvalde, Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312
    Briģu pagasts - Brigu pagasta pārvalde, Brigi, Brigu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
    Cirmas pagasts - Cirmas pagasta pārvalde, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
    Isnaudas pagasts - Isnaudas pagasta pārvalde, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701
    Istras pagasts - Istras pagasta pārvalde, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
    Nirzas pagasts - Nirzas pagasta pārvalde, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729
    Ņukšu pagasts - Ņukšu pagasta pārvalde, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730
    Pildas pagasts - Pildas pagasta pārvalde, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733
    Pureņu pagasts - Pureņu pagasta pārvalde, Strumpe, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745
    Rundēnu pagasts - Rundēnu pagasta pārvalde, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739
    Ramatas pagasts - Ramatas pagasta pārvalde, Mazsalacas n., Ramatas p., Ramata, "Ķīši", LV 4216
    Sēļu pagasts - Sēļu pagasta pārvalde, Mazsalacas n., Sēļu p., Sēļi, "Sēļu muiža", LV 4213
    Skaņkalnes pagasts - Skaņkalnes pagasta pārvalde, Mazsalacas n., Skaņkalnes p., Skaņkalne, "Pagastmāja", LV 4215
    Ķoņu pagasts - "Celtnieki", Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4247
    Nagļu pagasts - p.n.Nagļi, Nagļu c., Rēzeknes novads, LV-4631
    Dunikas pagasts - Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, LV-3480
    Lazdukalna pagasts - Beņislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
    Nīkrāces pagasts - Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320
    Raņķu pagasts - Raņķi, "Sākumskola", Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323
    Rudbāržu pagasts - Rudbārži, "Dārdedzes", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324
    Jērcēnu pagasts - Jērcēnmuiža, Jērcēnu pag., Strenču nov., LV-4715
    Plāņu pagasts - Plāņi, Skolas 2, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4727
    Sedas pilsēta - Skolas laukums 1, Seda, Strenču novads, LV-4728
    Augstkalnes pagasts - "Virsaiši", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709
    Embūtes pagasts - Vībiņi, Uzvaras 6, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3436
    Rožkalnu pagasts - Rimicāni, Saules 16, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
    Vārkavas pagasts - Vārkava, Kovaļevsku 4, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337

Attiecīgi, 2010. gada 8. maijā pa pastu nosūtījām katram no tiem pa vēstulei ar sekejošu saturu:

Cienījamā pagasta pārvalde!
Lūdzam noteikt jūsu pagasta attieksmi par mūsu viedokli Latvijas tautai un valstij būtiski svarīgā jautājumā, kas izteikts internetā mājas lapā www.na-apvieniba.lv failos 2009. gada jūnijā, 2009. gada decembrī un 2010. gada martā.

Mūsuprāt jums, kā savu vēlētāju pārstāvjiem, ir jāiepazīstina tos ar minētajiem materiāliem un jānoskaidro viņu attieksmi šajā jautājumā, kurai vajadzētu būt rezultējošai jūsu attieksmes noteikšanā.

Atturēšanās šajā jautājumā mūsuprāt nebūs Latvijas pilsoņu cienīga attieksme.

Atbildi gaidīsim epastā na_apvieniba@inbox.lv vai pastā uz adresi Rīgā, Tērbatas ielā 85 - 6, LV-1001, ne vēlāk, kā līdz š.g. 15.maijam.

Ja jūsu attieksme būs pozitīva, ceram, tā saturēs arī informāciju par vietējās NA atbalsta grupas (nodaļas) izveidošanu. Tās dalībnieku skaitu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un saziņas līdzekli turpmāku operatīvu savstarpēju kontaktu uzturēšanai.

Ar cieņu,
s/o "Nacionālā apvienība" Valde.

P.S. Mūsuprāt, nesaņēmuši noteiktu atbildi uz mūsu lūgumu, mēs varēsim šo saraksti publiskot, jo tajā nav nekā personīga un ir labāk, ja tauta zin, kas notiek Latvijā valstij būtiski svarīgos jautājumos.

P.P.S. Ja nespēsiet dot atbildi noteiktajā laikā, īpaši tad, ja tā būs pozitīva, varat to dot arī pēc tam, iespējami drīzāk, vēlams līdz 17.jūnijam.
Par to lūdzam paziņot noteiktajā laikā.

Diemžēl nekādas atbildes no šiem 73 pagastiem neesam saņēmuši.Rodas jautājums - kādēļ adresāti neatbildēja? Par to var spriest katrs pats.

s/o NA Valdes viedoklis par neatbildēšanas iemesliem ir sekojošs:

Daļēji tā ir nevēlēšanās atklāti paust negatīvu attieksmi, baidoties zaudēt savu prestižu tautā un daļēji tā ir nevēlēšanās atklāti paust pozitīvu attieksmi, baidoties zaudēt pašreizējo sociālo nodrošinājumu.

Mūsuprāt pirmajā daļā ir visas pašreizējās valsts varas veidotās politiskās un starptautiskās plutokrātijas atbalstītās sabiedriskās organizācijas.

Otrajā daļā ir visas no valsts vai pašvaldību budžeta atkarīgās iestādes un organizācijas.

Abu šo daļu savstarpējo attiecību nosaka tas, kas katram iespējamā zaudējuma gadījumā liekas svarīgāks - savs prestižs tautā vai pašreizējais sociālais nodrošinājums. Var arī būt, ka abi kopā.

Katrā gadījumā cēlonis tomēr ir viens un tas pats - pakļautība pašreizējai prettautiskai valsts pārvaldes sistēmai. Tādēļ to jānomaina pilnīgi un neatgriezeniski, jo drīzāk, jo labāk. Citas iespējas (alternatīvas) latviešu tautas un tās valsts sekmīgai attīstībai nav un nevar būt.

s/o "Nacionālā apvienība" Valde.
2010. gada 10. septembrī


No Latvijas Politiski Represēto Asociācijas (LPRA) 2010. gada 29. septembrī
Labdien!
Saņēmām jūsu aicinājumu boikotēt vēlēšanas setdien, ko bijāt iemetuši pasta kastītē. Žēl, ka par vēlu, vakar mums bija valdes sēde, domāju tad jūs saņemtu LPRA valdes viedokli. Izteikšu savu personīgo. Manuprāt šinī situācijā aicināt uz vēlēšanu boikotu ir nodevība pret Latviju. Kas jūs esat?? Kas jūs virza un kas jums par to maksā??? Neticu, ka tik nesaprātīgi var rīkoties Latvijas patriots! Uz brīdi iedomājaties, ka latvieši neies vēlēt, SC un PCTVL tad būs noteicēji par Latvijas nākotni, tātad atpakaļ Krievijā. Tāds ir jūsu mērķis???? Un saucaties par nacionāļiem! Es apšaubu jūsu patriotismu! Vai arī PCTVL un SC atbalstītājus aicinat boikotēt vēlēšanas???
Bez mazākās cieņas - D.Liepiņa
NA atbilde 2010. gada 1. oktobrī
Cien. D. Liepiņas kundzei.

Izrādās, ka mūsu viedokļi ir pilnīgi pretēji. Tā var būt, jo katram ir tiesības uz savu viedokli, neatkarīgi no tā, ko domā kāds cits.     Mūsuprāt "nodevība pret Latviju" (1918. gada 18. novembrī dibināto LR, atšķirībā no 1990. gada 4. maijā dibinātās LR), ir tieši piedalīšanās šajās viltus "vēlēšanās", tā padarot katru likumīgo LR pilsoni, kas piedalīsies, par šīs nodevības līdzdalībnieku.     Tas, mūsuprāt ir skaidri un argumentēti pateikts mūsu 2010. gada septembra publikācijā. SC un PCTVL jau tagad ir pie varas, jo visas partijas, kas piedalās šajās "vēlēšanās", jau sen "spēlē vienā komandā" un kalpo kopējam mērķim - drīzākai latviešu tautas un tās valstiskuma iznīcināšanai. (Lai tas taptu skaidrāks, lūdzu iepazīstieties ar citiem mūsu mājas lapā publicētajiem materiāliem).     Atšķirībā no visām partijām, kas piedalās šajās "vēlēšanās", mums neviens neko nav maksājis un nemaksā.     Mēs aicinām visus Latvijas likumīgos pilsoņus šīs "vēlēšanas" boikotēt. Jo vienīgi viņiem ir tiesības piedalīties šajās "vēlēšanās". Tādēļ "krievvalodīgos" uzrunāt uzskatām par sevi necienīgu, jo viņu piedalīšanās šajās "vēlēšanās" nav likumīga.     Tas, ka viņi tomēr piedalīsies, tikai apstiprina to, ka šīs "vēlēšanas" ir tautas krāpšana. Tas, tāpat kā šo "vēlēšanu" rezultāts, ir pašreizējās valsts varas noziegums pret likumīgo 18. novembra LR.     Ja to vēl neesat sapratusi, varbūt kādreiz sapratīsiet. Un, ja sapratīsiet, arī tad tas vēl nebūs par vēlu.
Ar cieņu,
Jānis Pinnis s/o "Nacionālā apvienība" Valdes priekšsēdētājs